Przejdź do treści głównej

Do: Krzysztof Woś Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Ratujmy Rabę

Domagamy się
1. Likwidacji wszystkich nielegalnych zrzutów ścieków na odcinku Raby od źródeł do ujścia do Wisły.
2. Przeglądu i weryfikacji wszystkich pozwoleń wodnoprawnych na odcinku Raby od źródeł do ujścia do Wisły w zakresie ilości i jakości odprowadzanych wód.
3. Opracowania rozwiązań hydrotechnicznych mających na celu ograniczenie spływu zanieczyszczeń ze Zbiornika w Dobczycach wraz z dostosowaniem instrukcji gospodarowania wodą w Zbiorniku do aktualnie występujących bardzo niskich stanów wód.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Raba to jeden z najpiękniejszych dopływów Wisły. Kiedyś krystalicznie czysta pełna pstrągów i lipieni, które trafiały na królewski stół. Dziś umiera na naszych oczach. Nielegalne zrzuty ścieków oraz Zbiornik w Dobczycach, z którego również spływają zanieczyszczenia, powodują, że bujne kiedyś życie Raby ginie. Znikają pstrągi i lipienie, a w ich miejsce pojawiają się organizmy bardziej charakterystyczne dla ścieków niż dla czystej górskiej rzeki.
Wszystkie te problemy można rozwiązać. Potrzeba do tego woli i chęci urzędników. Niestety brakuje ich w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jedyną odpowiedź, jaką ciągle słyszymy od urzędników to, że się nie da się nic zrobić lub że tak jak na Odrze przyczyny umierania rzeki są naturalne.
Ale My nie zgadzamy się, aby Raba podzieliła los Odry. Nie chcemy podejmować działań naprawczych, kiedy będzie już za późno. Nie chcemy widzieć, jak Rabą będą płynąć setki martwych ryb.
Dlatego żądamy od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w osobie Prezesa Krzysztofa Wosia podjęcia działań w celu ochrony Raby.

Liczymy na Wasze wsparcie i na Wasze podpisy!
Pamiętajcie, nie robimy tego tylko dla siebie. Robimy to dla tych, którzy będą tu żyć po nas. To dziś od naszych działań zależy, jaki będzie świat naszych dzieci i wnuków.
Wspierający Petycję:
WWF Polska
Zarząd Główny PZW
Monika Falej Posłanka na Sejm RP

Sposób dostarczania

Osobiście

Powiat myślenicki, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-10-29 20:16:03 +0200

https://fb.watch/gt9QQEU9UH/

2022-10-12 16:17:20 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2022-10-04 11:57:07 +0200

Przesłanie przez Posłankę Monikę Falej interpelacji poselskiej dotyczącej przyczyn zmiany w ROZPORZĄDZENIE 1475 MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego... polegającej na usunięciu większości wskaźników fizyko-chemicznych stosowanych wcześniej w monitoringu rzek

2022-09-30 17:14:44 +0200

Przyłączenie się do kanapami
WWF Polska https://www.wwf.pl
Zarząd Główny PZW http://www.PZW.org.pl

2022-09-30 17:10:40 +0200

Przyłączenie się do kampanii Posłanki Moniki Falej HTTP://www.Facebook.com/FalejMonika

2022-09-30 12:14:02 +0200

Zebrano 500 podpisów

2022-09-29 20:29:21 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-09-29 19:32:03 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-09-29 19:07:46 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-09-29 18:31:09 +0200

Zebrano 10 podpisów