Przejdź do treści głównej

Do: Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów; Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

Rodzice decydują

Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze,

Apelujemy o pilne wprowadzenie regulacji prawnej, która w przypadku realizowania w szkołach lub placówkach oświatowych zajęć dodatkowych przez stowarzyszenia i inne organizacje, zabezpieczy konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami wyrażone w art. 48 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Chcemy, aby każdy rodzic, na podstawie pełnej informacji o celach i programie zajęć, mógł świadomie zdecydować o uczestnictwie własnego dziecka w zajęciach dodatkowych i żeby warunkiem uczestnictwa było wyrażenie przez niego pisemnej zgody na udział w tych zajęciach. Chcemy także, aby rodzic mógł wycofać zgodę w dowolnej chwili. Taka praktyka jest już teraz stosowana w licznych placówkach oświatowych przez wielu nauczycieli, ale uważamy, że powinna być powszechna i obligatoryjna.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

To proste rozwiązanie zakończyłoby trwający od czerwca 2021 roku spór związany z przygotowanym przez MEiN projektem ustawy zwanej powszechnie “Lex Czarnek” - projektem kontrowersyjnym i ostatecznie zawetowanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę w marcu 2022 roku.

Jednocześnie z całą mocą sprzeciwiamy się wszelkim pomysłom rozwiązań, w których to urzędnik państwowy, czyli np. kurator, a nie rodzic ma decydować, czy dzieci mogą w danych zajęciach uczestniczyć, czy nie. Jako rodzice chcemy mieć prawo oceny, czy konkretne zajęcia zaproponowane przez nauczycieli naszych dzieci stoją w sprzeczności z naszymi przekonaniami, czy wręcz przeciwnie - wspierać będą prowadzony przez nas proces wychowawczy. Chcemy, aby prawo do oceny należało wyłącznie do nas, rodziców.

Apelujemy o takie rozwiązania, ponieważ, kierując się dobrem dziecka, chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa nam, rodzicom, zagwarantować bezpieczeństwo naszym dzieciom oraz zwiększyć świadomość dzieci i rodziców o treściach proponowanych w programach zajęć.

List ten opublikowaliśmy w internecie w formie petycji pod tytułem “Rodzice decydują”, pod którą podpisy składają osoby, przyłączające się do naszego apelu.

Z wyrazami szacunku,

Maciej Sokół, tata Wojtka i Adasia
Daria Bielenin-Palęcka, mama Staśka
Małgorzata Kieres, mama Amelki.

Kampania "Rodzice decydują" realizowana jest w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału aktywistek/aktywistów poprzez naukę kampaniowania online". Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG."

Links

Nowe informacje

2022-06-21 18:43:31 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2022-06-14 15:00:30 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2022-06-12 16:21:49 +0200

Zebrano 500 podpisów

2022-06-10 14:08:55 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-06-10 13:23:04 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-06-10 12:46:41 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-06-10 12:29:38 +0200

Zebrano 10 podpisów