Przejdź do treści głównej

Do: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

O przyszłość tych, którzy dziś dbają o innych!

Apelujemy o to, by składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne były odprowadzane przez cały okres sprawowania opieki nad osobami zależnymi.

Praca opiekuńcza jest pracą! Trudną, odpowiedzialną, chwilami wyczerpującą pracą, która powinna uprawniać do godziwej emerytury.

Zadbajcie o przyszłość tych, którzy dziś dbają o innych!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Moja córka Małgosia ma 11 lat i mózgowe porażenie dziecięce. Wymaga stałej opieki i codziennego wsparcia w nauce i rehabilitacji. Żeby jej to zapewnić, zrezygnowałam z pracy i od 7 lat przebywam na świadczeniu pielęgnacyjnym. Jednak od kilku miesięcy nie jestem objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, bo posiadam wymagane 20 lat okresu składkowego.

Gdybym pracowała zawodowo, miałabym odprowadzane składki do momentu przejścia na emeryturę. Tymczasem na świadczeniu pielęgnacyjnym składki odprowadza się tylko do uzyskania minimalnego okresu składkowego – 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn. A przecież nasze dzieci często wymagają opieki przez całe życie!

W tej samej sytuacji są wszyscy opiekunowie dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością, którzy wykonują pracę w domu nierzadko całodobowo. Przy minimalnym okresie składkowym grożą nam głodowe emerytury! Jesteśmy karani za to, że zdrowie naszych bliskich wymagało rezygnacji z zatrudnienia.

Praca opiekuńcza jest pracą! Trudną, odpowiedzialną, chwilami wyczerpującą pracą, która powinna uprawniać do godziwej emerytury.

Zachęcam do podpisania apelu,
Angelika Suśniak

Nowe informacje

2019-02-11 15:45:22 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2018-03-16 19:53:26 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2018-02-11 08:29:34 +0100

Zebrano 500 podpisów

2018-02-01 21:12:49 +0100

Zebrano 100 podpisów

2018-02-01 19:33:47 +0100

Zebrano 50 podpisów

2018-02-01 16:40:37 +0100

Zebrano 25 podpisów

2018-02-01 15:08:35 +0100

Zebrano 10 podpisów