Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Rybnika

Stanowcze NIE dla wprowadzenia urzędu do biblioteki!

Prezydent Miasta Rybnika podjął decyzję o zabraniu części pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku i urządzeniu w nich siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dotyczy to mediateki, czyli oddziału, w którym można wypożyczyć muzykę i audiobooki, oraz pomieszczeń przyległych, zajmowanych dawnej przez Alliance Française i szkołę nauki jazdy. Cała ta część budynku — wraz z wejściem z tyłu biblioteki — ma zostać oddana we władanie Inspektoratu i NIE BĘDZIE DOSTĘPNA dla gości i pracowników biblioteki. Mediateka ma zostać przeniesiona do znacznie mniejszego pomieszczenia schowanego za portiernią przy wejściu głównym.
Ta decyzja oznacza także utratę wyjścia awaryjnego z biblioteki!

Biblioteka, czyli instytucja w służbie kultury, i urzędnicze biura Inspektoratu Budowlanego w jednym, zaprojektowanym specjalnie pod biblioteczne potrzeby budynku? Te instytucje absolutnie do siebie nie pasują!

Stanowczo protestujemy przeciw zabieraniu jakichkolwiek pomieszczeń bibliotece!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Biblioteka i jej zbiory to DOBRO NARODOWE. Biblioteka to ważna instytucja kulturalna i edukacyjna. Oprócz udostępniania zbiorów organizuje wydarzenia, spotkania, odczyty, wystawy, koncerty, warsztaty, zajęcia edukacyjne — nie dyskryminując przy tym żadnej grupy czytelników.

Uważam, że decyzja prezydenta jest szkodliwa dla działalności biblioteki. Mediateka to ważny punkt dla osób z niepełnosprawnościami, które mogły łatwo do niej dotrzeć prosto z parkingu, korzystając z wejścia z tyłu biblioteki (znajdującego się na tym samym poziomie co mediateka!). Teraz będą musiały obejść lub objechać budynek, by dostać się do wejścia głównego. O ile Inspektorat nie zabierze bibliotece parkingu…

Biblioteka potrzebuje przestronnych i reprezentacyjnych pomieszczeń, w których jej goście będą się czuć… choćby jak w świątyni kultury. Mediateka przeniesiona w miejsce dawnej czytelni prasy tego nie zapewni. To nie jest polepszenie, a UTRUDNIENIE DOSTĘPU do CAŁEJ biblioteki osobom starszym i niepełnosprawnym. Jeśli zechcą ją odwiedzić osoby na wózkach inwalidzkich, poczują się jak ludzie gorszej kategorii — bo nie zmieszczą się w wąskim korytarzyku prowadzącym do „nowej” lokalizacji.

Klientów biblioteki jest znacznie więcej niż klientów inspektoratu budowlanego i ważne jest, by nie ograniczać ich wygody w dostępie do kultury. Inspektorat sobie poradzi nawet poza granicami miasta!

Podobny ruch Urząd Miasta zrobił kilka lat temu, oddając Urzędowi Stanu Cywilnego cześć pomieszczeń Muzeum w Rybniku i nie dając Muzeum nic w zamian.

NIE MA NASZEJ ZGODY NA OGRANICZANIE TKANKI KULTURALNEJ MIASTA!
Nie chcemy urzędu w bibliotece!

Treść petycji wysłanej do Prezydenta Rybnika jest dostępna na Facebooku: https://www.facebook.com/JoTBu/posts/2587469204804039

Sposób dostarczania

Petycja już została dostarczona do adresata poprzez ePUAP. Podpisy zamierzam dostarczyć w taki sam sposób albo pocztą e-mail.

Rybnik, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2020-04-23 08:25:42 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-04-22 22:19:07 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-04-22 21:38:43 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-04-22 10:43:18 +0200

Zebrano 10 podpisów