Przejdź do treści głównej

Do: zarządy i właściciele firm kupujących drewno z Puszczy Białowieskiej

Stawiamy ultimatum odbiorcom drewna z Puszczy Białowieskiej

Otrzymaliśmy pozytywne odpowiedzi od kilku firm. Na ten moment sprawa przestała być aktualna i liczymy, że taka pozostanie.

Jesteśmy Państwa klientkami i klientami. Jesteśmy też obywatelami i obywatelkami Rzeczypospolitej, zaangażowanymi w sprawy publiczne. Dlatego rozważamy bojkot firm, zarabiających na drewnie pochodzącym z haniebnej wycinki naszego dobra narodowego – Puszczy Białowieskiej.

Jesteśmy przekonani, że wypełnianie standardów odpowiedzialnego biznesu jest dla Państwa ważną zasadą funkcjonowania firmy. Korzystanie z produktów powstałych z drewna pochodzącego z eksploatacji Puszczy Białowieskiej w sposób jawny te zasady gwałci. Nie byliby Państwo pierwsi, którzy podjęli decyzję o rezygnacji z drewna wyciętego w Puszczy. Oczekujemy od Was zdecydowanej deklaracji w tej sprawie lub decyzji o objęciu wszystkich Waszych zakupów i wyrobów zakresem certyfikacji FSC (Forest Stewardship Council).

Ze względu na trwającą, wbrew decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE i UNESCO, nielegalną wycinkę drzew, będziemy zobowiązani do pilnego podjęcia i ogłoszenia decyzji w tych sprawach. Wspólne możemy jeszcze Puszczę uratować! Musimy jednak poinformować, że wobec firm, które nadal będą brały udział niszczeniu polskiego dziedzictwa narodowego, zastosujemy inne formy protestów konsumenckich, takie jak pikiety, bojkot produktów itp.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Nie każdy ma tyle odwagi lub możliwości by chronić Puszczę własnym ciałem, stając na drodze leśnego kombajnu. Każdy z nas może COŚ dla jej ratowania zrobić, nawet nie ruszając się sprzed komputera.

Powyższy apel zostanie wysłany drogą mailową lub pocztą tradycyjną do 127 firm (część firm nie ma e-maila a nawet nie udostępnia nr. telefonu), które od 1 stycznia do 1 sierpnia 2017 r. nabyły drewno pochodzące z Nadleśnictwa Białowieża. Informacje na podstawie dokumentu wydanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych z 11.08.207.

Do 20 września opublikujmy w Internecie dwa zestawienia firm. Na „czarnej liście” znajdą się przedsiębiorcy (nazwy firm i dane teleadresowe), o których wiemy, że kupują drewno z Puszczy Białowieskiej lub zignorowały nasz apel (co rodzi domniemanie, że powinny się na niej znaleźć). Na „zielonej" liście będziemy publikować nazwy firm, które pozytywnie odpowiedziały na nasz apel.

Paweł Wrabec, Obywatele RP

Nowe informacje

2019-08-12 22:50:03 +0200

Apel zakończy się sukcesem po uzyskaniu 9,623 podpisów

2017-08-28 12:53:09 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2017-08-25 22:16:50 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2017-08-25 17:48:37 +0200

Zebrano 500 podpisów

2017-08-25 08:55:04 +0200

Zebrano 100 podpisów

2017-08-25 08:29:16 +0200

Zebrano 50 podpisów

2017-08-24 21:21:02 +0200

Zebrano 25 podpisów

2017-08-24 16:02:52 +0200

Zebrano 10 podpisów