Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

STOP dewastacji przyrody w Dolinie Pięciu Stawów (Katowice/Sosnowiec/Mysłowice)

Urząd Miasta Katowice planuje wydać co najmniej 50 milionów złotych na „rewitalizację” kompleksu stawów Szopienice-Burowiec.

Władze miasta zapewniły mieszkańców, że zachowają półdziki charakter stawów Morawa, Borki oraz Hubertus I, II oraz III. Ingerencja w środowisko miała być minimalna, drzew i cienia miało przybyć, a żaden ze zewidencjonowanych 37 gatunków ptaków, 14 gatunków ryb oraz 9 gatunków gadów i płazów nie miał utracić swojego domu.

Zapewnienia i deklaracje padły w dniu 21 września 2022 roku podczas spotkania w Urzędzie Miasta pomiędzy aktywistami Śląskiego Ruchu Klimatycznego a panią Beatą Urych, Pełnomocniczką Prezydenta Marcina Krupy ds. Klimatu.

Tymczasem w październiku 2023 r., wzdłuż wschodniego brzegu stawu Morawa zaobserwowano ponad 100 drzew oznaczonych czerwonymi numerami, które prawdopodobnie mają zostać wycięte w ramach ww. „rewitalizacji”. Oznaczono również największe drzewa, te o najcenniejszych walorach przyrodniczych.

Jako mieszkańcy Katowic, Sosnowca, Mysłowic i okolic oraz użytkownicy tych terenów, głównie w celach rekreacyjno-przyrodniczych, nie godzimy się na taki stan rzeczy i domagamy się natychmiastowej zmiany projektu — tak aby dopasować go do istniejącej przyrody, a nie odwrotnie.

Wycięcie tych drzew spowoduje likwidację siedlisk licznych zwierząt zamieszkujących tereny stawów. Pozbawi również spacerowiczów bezcennego cienia, a cały obszar zostanie okaleczony zarówno pod względem bioróżnorodności, jak i estetyki.

Sprzeciwiamy się również wycięciu drzew i zarośli wzdłuż brzegu stawu Morawa przy ulicy Sosnowieckiej, równoległej do torów tramwajowych. Tereny te stanowią siedliska i schronienie dla zamieszkujących stawy kaczek, łysek, łabędzi oraz innych ptaków, a także kilkudziesięciu gatunków innych zwierząt.

Przypominamy, że władze miasta planowały uporządkowanie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej z zachowaniem dzikiego charakteru terenu przyrodniczego przy Stawie Morawa. Co więcej, Urząd Miasta wpisał planowaną „rewitalizację” tego obszaru w tzw. SECAP, czyli miejski plan adaptacji do zmian klimatu.

Skandalem jest zasłanianie się mitygacją i adaptacją do zmian klimatu przy jednoczesnej wycince drzew, budowie parkingów, wiat grillowych czy pomostów dla wędkarzy.

Apelujemy o dostosowanie projektu do istniejących możliwości terenowych bez szkody dla drzew. Nie zapominajmy, że np. parking z drzewami ogranicza nadmierne nagrzewanie się pozostawionych na nim pojazdów.

Marcin Krupa, Prezydent Katowic stwierdził, że: „staramy się tę przestrzeń rewitalizować i udostępniać naszym mieszkańcom, żeby mogli korzystać z wody i zieleni”. Tymczasem planowane działania sugerują coś odwrotnego — betonowanie i wycinki drzew. Mieszkańcy i bez rewitalizacji potrafią dostosować się do przestrzeni i korzystać z wody i zieleni, bez uszczerbku dla przyrody. Apelujemy do władz miasta o podobne podejście.

Szanujemy pomysł adaptacji terenów zielonych dla osób z niepełnosprawnościami oraz potrzebę uporządkowania terenu — z tymi planami się jak najbardziej zgadzamy. Jednak nie mogą one zostać zrealizowane kosztem przyrody. Jest to sprzeczne z założeniami projektu i cytowanymi wyżej słowami prezydenta.

Stop dewastacji przyrody w Dolinie Pięciu Stawów!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wycięcie tych drzew spowoduje likwidację siedlisk licznych zwierząt zamieszkujących tereny stawów. Pozbawi również spacerowiczów bezcennego cienia, a cały obszar zostanie okaleczony zarówno pod względem bioróżnorodności, jak i estetyki.

Katowice, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2023-10-18 16:12:48 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-10-18 12:16:40 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-10-18 01:22:52 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-10-17 21:02:33 +0200

Zebrano 10 podpisów