Przejdź do treści głównej

Do: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut

Stop dyskryminacji Ślązaków w Spisie Powszechnym!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie w całości wyników spisu powszechnego przeprowadzonego w 2021 roku, ze szczególnym uwzględnieniem liczby osób, które określiły swoją narodowość jako śląską lub inną, obecnie przedstawioną w wynikach spisu jako „narodowość nieokreślona” lub "narodowość niepolska", które to kategorie obejmują łącznie prawie 700 tysięcy osób w województwie śląskim i ponad 3 miliony w całej Polsce.

Już od ponad roku bez skutku czekamy na pełne wyniki spisu powszechnego. Obecna od pokoleń w naszym województwie mniejszość śląska, pomimo jej intensywnej polonizacji, mającej na celu zastąpienie elementów śląskiej kultury polskimi odpowiednikami, zachowała swoją tradycję i język. Dzisiaj jej przedstawiciele, jak wynika z opublikowanych fragmentów spisu, są na swojej rodzimej ziemi „narodowością nieustaloną” albo "niepolską".

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Podjęliśmy decyzję o napisaniu tej petycji, ponieważ, podobnie jak znaczna część osób deklarujących tę narodowość, uważamy za niesprawiedliwe dyskryminowanie Ślązaków na ich rodzimej ziemi, spychając ich do grupy osób o nieokreślonej przynależności. Domagamy się uwzględnienia osób narodowości śląskiej w wynikach spisu powszechnego poprzez zastąpienie zapisu o „narodowości nieustalonej” i "niepolskiej" na podający narodowość taką, jaka została faktycznie podana przez osoby biorące udział w spisie.

Nowe informacje

2023-02-01 17:50:16 +0100

Zebrano 100 podpisów

2023-01-13 21:10:05 +0100

Zebrano 50 podpisów

2023-01-13 17:46:02 +0100

Zebrano 25 podpisów

2023-01-13 16:02:31 +0100

Zebrano 10 podpisów