Przejdź do treści głównej

Do: Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz

Stop Ocynkowni ZinkPower w Zawadzie

Szanowny Panie Wójcie,
Prosimy o niewydawanie tzw. decyzji środowiskowej w sprawie planowanej budowy ocynkowni ZinkPower w Zawadzie. My, mieszkańcy okolic jesteśmy przeciwni tej inwestycji. Nie chcemy jej z wielu powodów, o których jako Komitety Protestacyjne mówimy publicznie. Obawiamy się o stan wód podziemnych, ujęć wody pitnej, zanieczyszczenie powietrza, hałas i inne potencjale zagrożenia.

Wiemy, że inwestor przedstawia kolejne analizy, wskazujące 100% bezpieczeństwo inwestycji. Gdybyśmy byli na jego miejscu, zrobilibyśmy to samo. Zapłacilibyśmy za wszystkie możliwe opracowania, które potwierdzałyby "papierowo" ekologiczność przedsięwzięcia.

Uzgodnienia warunków inwestycji opracowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie jasno katalogują zagrożenia i nakładają na inwestora rygorystyczne warunki budowy ocynkowni.

RDOŚ daje też Panu możliwość wydania negatywnej decyzji w tej sprawie. Prosimy o wykorzystanie tej prawnej możliwości!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Budowa ocynkowni wymaga m.in. zgody formalnej gospodarza, którym jest Pan od lat. Chcemy zapamiętać Pana jako wójta, dla którego zdrowie mieszkańców Gminy jest tak samo ważne jak jej budżet i wpływy z planowanej inwestycji.

Ocynkownia jest niebezpieczna. Jej lokalizacja w Zawadzie, 40 metrów od ujęć wody pitnej jest dla nas niezrozumiała. Wszędzie na świecie tego typu inwestycje realizuje się z dala od gospodarstw domowych. Papierowe wyliczenia nas nie uspokajają i traktujemy je nieufnie. Ocynkownia jest fabryką, a w tej może dojść do awarii.

Prosimy, aby wziął Pan pod uwagę nasz głos i nasze obawy. Gmina może rozwijać się dynamicznie z inwestorami, którzy nie stanowią zagrożenia dla naszego zdrowia i życia. Wiemy, że są inni - bezpieczni inwestorzy, którzy pukają do bram Pana urzędu. Przyjmiemy ich z otwartymi ramionami.

Stop Ocynkowni ZinkPower w Zawadzie!

Sposób dostarczania

Osobiście i przy pomocy mediów.

Dębica, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2017-08-11 21:18:51 +0200

Zebrano 100 podpisów

2017-08-11 08:33:23 +0200

Zebrano 50 podpisów

2017-08-11 07:51:12 +0200

Zebrano 25 podpisów

2017-08-10 18:38:43 +0200

Zebrano 10 podpisów