Przejdź do treści głównej

Do: Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz Mszczonowa oraz Rada Miejska w Mszczonowie

STOP Zagłębie śmieciowe Mszczonów

Szanowny Panie Burmistrzu,

My, mieszkańcy Mszczonowa i okolic oraz osoby nas popierające żądamy od Pana natychmiastowego zaprzestania działań mających na celu budowę ZAGŁĘBIA ŚMIECIOWEGO NA GRANICY GMINY MSZCZONÓW I RADZIEJOWICE.
Żądamy też natychmiastowego powstrzymania budowy przez firmę SARIA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW MIĘSNYCH I ROŚLINNYCH oraz zaprzestania działań mających na celu powstanie kolejnych zakładów, w tym zajmujących się UTYLIZACJĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I OSADÓW ZE ŚCIEKÓW.

Dobry burmistrz dobrze dba o mieszkańców. Dobry Burmistrz zawsze pamięta o swoim ślubowaniu: "Obejmując urząd burmistrza uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców.”
Panie Burmistrzu, przypominamy Panu: TYLKO DLA DOBRA …. MIESZKAŃCÓW !!!

Tymczasem planując u nas ZAGŁĘBIE ŚMIECIOWE chce Pan mieszkańcom zafundować wieczny smród i odór nie z naszych odpadów, ale z odpadów przywożonych tu codziennie z Polski ciężarówkami i tirami! Panie Burmistrzu, mówimy Panu, że to nie jest DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW.

Wiadomo, że przetwórnie odpadów generują niebezpieczne związki chemiczne takie jak metan, amoniak czy siarkowodór, które szkodzą zdrowiu ludzi i skracają życie. Długotrwała ekspozycja na te związki powoduje poważne choroby, w tym nowotwory.

Wiadomo, że nauka czy zabawa dzieci w odorze nie do wytrzymania jest niemożliwa. Czy przewidział Pan już masowe przenoszenie przez rodziców dzieci do przedszkoli i szkół poza strefę smrodu?

Wiadomo, że normalne życie i funkcjonowanie w ciągłym odorze jest niemożliwe. Czy przewidział Pan masowe wyprowadzki setek mieszkańców i drastyczny spadek wartości ich domów albo to, że część z nich będzie niesprzedawalna?

Wiadomo, że firmy, które mają tu inwestować w smrodliwe interesy wiele razy przyczyniały się do skażenia powietrza, wód i gleby. Czy przewidział Pan skażenie powietrza, wód i gleby w naszej okolicy w czasach, kiedy Pan nie będzie już tutaj Burmistrzem?

W naszej ocenie nic nie uzasadnia lokowania u nas tak szkodliwych i ryzykownych środowiskowo inwestycji. Dlatego żądamy natychmiastowego wycofania się Gminy Mszczonów z realizacji wszystkich planowanych inwestycji związanych z gospodarką odpadami. To nie jest działanie DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Budowa kilku zakładów utylizacji śmieci w jednym miejscu będzie generowała odór uniemożliwiający życie okolicznych mieszkańców. Przetwarzanie odpadów mięsnych i zwierzęcych oraz niebezpiecznych spowoduje emisję związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia mieszkańców Mszczonowa i okolic. Zaplanowane przez Burmistrza inwestycje spowodują degradacje terenów objętych programem Natura 2000 oraz niszczenie Pałacu w Radziejowicach.

Sposób dostarczania

Zorganizujemy konferencję prasową i dostarczymy osobiście

Warszawska 52, 96-320 Mszczonów, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2021-10-26 07:24:39 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2021-10-15 00:59:57 +0200

Zebrano 500 podpisów

2021-10-10 15:16:23 +0200

Zebrano 100 podpisów

2021-10-09 23:26:46 +0200

Zebrano 50 podpisów

2021-10-09 22:06:56 +0200

Zebrano 25 podpisów

2021-10-09 21:22:57 +0200

Zebrano 10 podpisów