Przejdź do treści głównej

Do: Do wiadomości publicznej

Stulecie bez Jędraszewskiego! List solidarności z uczniami, pracownikami i absolwentami „Marcinka”!

Ta kampania została zakończona.

Solidaryzujemy się z uczniami, nauczycielami i absolwentami I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, którzy sprzeciwiają się koncelebrowaniu mszy z okazji obchodów 100-lecia „Marcinka” przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Pełne fałszu, pogardy i nienawiści wypowiedzi tej osoby w przestrzeni publicznej również dla nas są nie do przyjęcia.

W pełni wspieramy protestujących i podpisujemy pod słowami, które skierowali do Dyrekcji oraz do Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

"My, niżej podpisani uczniowie i uczennice, absolwentki i absolwenci oraz pracowniczki i pracownicy „Marcinka” – Gimnazjum Dwujęzycznego i I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec planowanego odprawienia mszy świętej z okazji stulecia szkoły przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Wygłaszane publicznie wypowiedzi obecnego metropolity krakowskiego, których niewielki wybór przytaczamy poniżej, uderzają przedstawicieli i przedstawicielki innych wyznań religijnych, noszą znamiona rasizmu, ksenofobii i homofobii, a także tzw. mowy nienawiści. Ponadto arcybiskup publicznie relatywizuje i bagatelizuje przestępstwa seksualne w Kościele.

„Marcinek” przez minione stulecie wykształcił wiele pokoleń absolwentów i absolwentek, ucząc je języka tolerancji i szacunku dla różnorodności. Szacunek do wszystkich grup społecznych, dążenie do budowania mostów, a nie murów między ludźmi charakteryzowało także działalność patrona, Karola Marcinkowskiego — i to pomimo, że żył on w trudnych, pełnych okrucieństwa i wzajemnej wrogości czasach zaborów. Obchody stulecia „Marcinka” powinny być, naszym zdaniem, celebracją tej samej postawy otwartości na świat i drugiego człowieka, którą kształtowała w nas szkoła, i którą reprezentuje jej patron. Jesteśmy zdania, że wypowiedzi arcybiskupa Jędraszewskiego stoją w kontrze do tych wartości.

Ufamy, że w licznym gronie absolwentów odnaleźć można duchownych, którzy, choć nie piastują wysokich stanowisk kościelnych, swoją działalnością publiczną lepiej oddają ducha społeczności „Marcinka”, i którzy zgodziliby się na odprawienie uroczystej mszy."

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

"Poniżej przytaczamy przykłady szczególnie rażących wypowiedzi abpa Jędraszewskiego:

- „Jak to możliwe, że Kościół jawi się jako przestępcza instytucja, podczas gdy wkoło kwitnie seksturystyka, wykorzystywanie dzieci i nowe deprawujące przepisy dotyczące edukacji seksualnej” (Źródło: wypowiedź podczas konferencji pt. „Nie bój się wziąć na siebie ciężaru drugiego człowieka”, 20.03.2019, Kraków);

- „Mogę sobie łatwo wyobrazić, że za jakiś czas, mam nadzieję, że sam tego nie dożyję, że w roku 2050 nieliczni biali będą pokazywani innym rasom ludzkim – tu, na terenie Europy – tak, jak Indianie są pokazywani w Stanach Zjednoczonych w rezerwatach” (Źródło: spotkania z młodzieżą, 18.11.2013, Pabianice);

- (o zasadzie „zero tolerancji dla sprawców pedofilii”) „To sformułowanie, często używane w mediach, ma charakter w jakiejś mierze totalitarny. (…) Kiedy nazizm hitlerowski walczył z Żydami, stosował wobec nich «zero tolerancji», w wyniku czego powstał Holokaust. Kiedy system bolszewicki stosował «zero tolerancji» wobec wrogów ludu, doszło do kolejnej masakry w skali liczącej dziesiątki, a może nawet setki milionów ofiar” (Źródło: konferencja prasowa Konferencji Episkopatu Polski, 14.03.2019);

- (o skazanym za przestępstwa seksualne duchownym) „Spójrzmy dzisiaj na Australię, gdzie kardynał Pell został skazany. Tam się łamie prawa człowieka. Chrześcijaństwo zawsze było prześladowane” (Źródło: wypowiedź w debacie pt. „Czy religia jest jeszcze potrzebna człowiekowi?” podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów, 8.04.2019, Kraków);

- „Należy rozgraniczyć dwa pojęcia – geja i homoseksualisty. Jest wiele osób przejawiających skłonności homoseksualne, które wiedzą o swojej ułomności i walczą z nią, nie obnoszą się z nią. Czym innym jest środowisko gejowskie, które stara się wszystkim narzucić swój sposób myślenia o płci. (...) Kościół nie zabrania miłości, nie zabrania osobom homoseksualnym kochać. Mogą kochać, ale nie osoby tej samej płci” (Źródło: spotkanie „Dialogi w katedrze”, 12.02.2016, Łódź);

- „Topografia Poznania jest następująca: katedra tworzy z (...) Bożnicą pewną linię, którą niejako przecina stojący niedaleko Warty komin. Ktoś wpadł na pomysł, by wznieść na nim symbol muzułmański. Co to miało na celu? Uczynienie z Poznania «miasta otwartego na wszystkie wielkie religie monoteistyczne». Tylko jest jeden problem – w Poznaniu nie było wtedy żadnych muzułmanów, może prócz kilkunastu studentów. Żadnej wspólnoty! Ale to już była próba narzucenia społeczeństwu pewnego religijnego relatywizmu, a na pewno usunięcia w cień tej prawdy, że początki chrześcijaństwa w Polsce są związane z Poznaniem, w którym już od 968 roku był pierwszy na ziemiach polskich biskup” (Źródło: rozmowa ze Sławomirem Skibą i Krystianem Kratiukiem, “PCh24.pl”, 18.12.2017);

- „Dlaczego to, co jest już nieszczęściem innych krajów, ma stać się także nieszczęściem naszego? Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie tylko problem uchodźców, to zderzenie kulturowe” (Źródło: spotkanie „Dialogi w katedrze”, 28.04.2017, Kraków)."

Podpisano:

Aleksander Balicki
Anna Banaszka- Dankowska, absolwentka
Barbara Biernacka
Katarzyna Czamanska
Alexandre Departout, absolwent 2011
Anna Dubownik, nauczycielka geografii w latach 2008-2014
Bartosz Frankowski, absolwent 1999
Jędrzej Frencel, absolwent 2011
Tytus Grodzicki, absolwent 1990
Monika Helak, absolwentka 2011
Aleksandra Hojdis, absolwentka 2013
Agnieszka Indraszek, absolwentka 1990
Maria Jaworska, absolwentka 2015
Jan Jęcz, członek Samorządu Uczniowskiego w latach 2012-2013
Michał Jęcz, absolwent Gimnazjum Dwujęzycznego 2015
Antoni Kistowski, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w latach 2014-2015
Emilia Kledzik, absolwentka 2000, nauczycielka języka polskiego (2009/10)
Ryszard Kolasiński
Tadeusz Kolasiński, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w latach 2012-2013
Maciej Korpik, absolwent
Maciej Kozłowski
Aleksandra Krasińska, absolwentka 2012
Maciej Krasiński
Bartosz Krawczyk, absolwent 2016
Adam Krynicki, absolwent Gimnazjum Dwujęzycznego
Matylda Maciejewska, absolwentka 2016
Agata Madelska
Dawid Napierała
Joanna Napierała, absolwentka 2009
Helena Oszmiańska, absolwentka 2003
Adam Pakulski, absolwent 2011
Andrzej Pakuła, absolwent 2007, osobowość Marcinka 2007, artysta i kurator
Bartosz Rajewski, absolwent
Katarzyna Reitzenstein, absolwentka 2001
Joanna Roszak, absolwentka 2011
Katarzyna Słodowa, absolwentka
Adam Sobota
Joanna Sowinska
Sandra Spychała, członkini SU, absolwentka, „Wzorowy Wychowanek 2010”
Aleksandra Szymczak, członkini Samorządu Uczniowskiego, absolwentka 2014
Krzysztof Szymkowiak, absolwent 2014
Mikołaj Ludwik Szymkowiak, artysta, absolwent Gimnazjum i LO, przewodniczący SU do 2010
Jan Światowy, absolwent Gimnazjum Dwujęzycznego 2015
Błażej Wandtke, absolwent
Susan Zawadzka, absolwentka 2014

Nowe informacje

2019-05-15 00:20:17 +0200

Zebrano 100 podpisów

2019-05-14 22:00:04 +0200

Zebrano 50 podpisów

2019-05-14 20:46:20 +0200

Zebrano 25 podpisów

2019-05-14 19:50:12 +0200

Zebrano 10 podpisów