Przejdź do treści głównej

Do: Apel do rektora UWr prof. dr. hab. Adama Jezierskiego i rektora elekta prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego / Petition to the Rector of the University of Wrocław and the Rector-elect

Tęcza nad Uniwersytetem Wrocławskim / Rainbow flag over University of Wrocław

Z inicjatywy Komisji Zakładowej Inicjatywy Pracowniczej UWr zwracamy się do Panów z prośbą o zawieszenie tęczowej flagi, symbolu ruchu na rzecz równouprawnienia osób LGBT+, na gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.

We support the appeal of the Workers’ Initiative Trade Union (Inicjatywa Pracownicza) at the University of Wrocław to fly a rainbow flag, the symbol of the LGBT+ movement for equal rights, over the university’s main building.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Universitas oznacza wspólnotę. W przypadku Uniwersytetu Wrocławskiego ta wspólnota to prawie 30 tysięcy osób. Wśród nich są także osoby LGBT+. Dla nich symboliczna flaga będzie szczególnym znakiem – znakiem solidarności i wsparcia. Będzie także dowodzić otwartości i inkluzywności Uniwersytetu. Te wartości są niezwykle ważne w uniwersyteckiej wspólnocie.
Proponowana inicjatywa jest ważna także dla osób heteroseksualnych, które nie zgadzają się na przybierającą na sile w ostatnim czasie nagonkę na osoby LGBT+. Tęczowa flaga jest dla nich wyrazem solidarności i niezgody na dyskryminację oraz wykluczenie społeczne.
Apelujemy, by Uniwersytet Wrocławski dołączył do innych instytucji, które wywiesiły tęczowe flagi (m.in. w Warszawie: Teatr Rozmaitości, Nowy Teatr, Teatr Polonia, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; w Krakowie: Akademia Sztuk Teatralnych; w Poznaniu: Teatr Polski, Scena Robocza, Centrum Kultury Zamek, Teatr Ósmego Dnia, Galeria Miejska Arsenał). Chcemy wyraźnego znaku wsparcia oraz solidarności od wspólnoty – i dla wspólnoty – Uniwersytetu Wrocławskiego.

Universitas means the whole community. The University of Wrocław constitutes a community of almost thirty thousand people, among which are non-heteronormative people. For them the rainbow flag over the university would represent a symbolic gesture of solidarity and support. It would also reaffirm the community’s commitment to the key values of academia – openness and inclusion.
The petition is also important to heterosexual people who oppose the mounting campaign against the LGBT+ community in Poland. The rainbow flag over the university would express their solidarity with the LGBT+ community and their objection to discrimination and social exclusion.
We hereby call on the University of Wrocław to join other institutions which have already hung out rainbow flags (in Warsaw: Teatr Rozmaitości, Nowy Teatr, Teatr Polonia, The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, the Faculty of Psychology of the University of Warsaw; in Kraków: AST National Academy of Theatre Arts; in Poznań: The Polish Theatre, Scena Robocza, Zamek Culture Centre, The Arsenal Municipal Gallery, Teatr Ósmego Dnia and others). What we now need is a meaningful gesture of solidarity made by and for the community of the University of Wrocław.

Nowe informacje

2020-08-19 17:58:59 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2020-08-17 21:30:07 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-08-17 12:41:22 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-08-17 10:16:38 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-08-17 09:54:27 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-08-17 09:38:05 +0200

Zebrano 10 podpisów