Przejdź do treści głównej

Do: Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski, Szanowne Radne i Radni Miasta Torunia.

Toruń bez polowań

Petycja w sprawie wyłączenia terenów gminy Toruń z obwodów łowieckich.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva!, Koalicja Niech Żyją! Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt – OTOZ Animals, Obywatelski Toruń, Stowarzyszenie Tilia i Szkoła Leśna na Barbarce, Toruńskie Dziewuchy, Czas Mieszkańców, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Toruń, Extinction Rebellion Toruń, Stowarzyszenie Ostra Zieleń Toruń, Partia Zieloni Toruń, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, Fundacja Stabilo oraz Tomasz Organek - muzyk, Edgar J. Pill - malarz i konserwator malarstwa, Marcin Kostrzyński - twórca kanału na YouTube „Marcin z lasu”, i grupa niżej podpisanych mieszkańców apeluje do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o wyłączenie terenu gminy miasta Toruń ze wszystkich obwodów łowieckich.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Występujemy w imieniu mieszkańców, którym zależy na poszanowaniu środowiska naturalnego i możności obcowania z naturą i zwierzętami. Zauważamy wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Torunia i okolic, którzy chcą mieć realny wpływ na to, co się dzieje w lasach, na łąkach i wokół nich. Lasy są naszym wspólnym dobrem, miejscem rekreacji, celem wycieczek pieszych i rowerowych, dlatego należy o nie szczególnie dbać i je chronić.

Mieszkańcy chętnie spędzają czas na terenach zielonych w zachodniej i północnej części miasta Torunia, która jest częścią obwodu łowieckiego nr 135. Na terenie tego obwodu znajduje się m.in. Port Drzewny, lasy w okolicach lotniska oraz Barbarki.
We wschodniej części Torunia funkcjonuje obwód łowiecki nr 134, który obejmuje lasy blisko ulicy Olimpijskiej.

Są to miejsca intensywnie odwiedzane przez mieszkańców. Torunianie tam spacerują- sami oraz ze swoimi zwierzętami, biegają, jeżdżą rowerami, urządzają pikniki. Szczególnie w okolicach Barbarki często pojawiają się rodziny z małymi dziećmi, które biorą udział w różnego rodzaju akcjach edukacyjnych realizowanych przez Szkołę Leśną.
Niestety wielokrotnie chodząc po lesie, słyszymy wystrzały z broni palnej.
Niejednokrotnie napotykamy ślady krwi postrzelonych zwierząt.

W związku z przypadkami postrzeleń przypadkowych osób podczas polowań uważamy, że wyłączenia terenów miasta Torunia z obwodów łowieckich według art. 26 pkt 2 i 4 Ustawy Prawo Łowieckie zwiększą bezpieczeństwo wszystkich użytkowników lasów naszej gminy.

Polowania urządzane w miejscach intensywnie odwiedzanych przez mieszkańców bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu naszemu oraz naszych zwierząt.

Jeżeli nastąpi taka potrzeba, prosimy o wyłapywanie niebezpiecznych zwierząt (a nie ich zabijanie) i wywożenie ich z dala od terenów administracyjnych miasta.

Decyzje o wyłączeniu gmin miejskich z terenów łowieckich znajdują coraz większe uznanie wśród Polaków. Najlepszym przykładem jest Sopot, którego Prezydent nie chce polowań na terenie gminy.

Liczymy, że nasz głos zostanie pozytywnie rozpatrzony i tereny gminy Toruń zostaną wyłączone z obwodów łowieckich.

Nowe informacje

2020-01-11 13:16:51 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2019-12-26 08:31:57 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-12-19 09:52:15 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-12-19 08:35:44 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-12-19 08:06:41 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-12-19 07:51:28 +0100

Zebrano 10 podpisów