Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski

Tęcza na ratuszu! Warszawa solidarna z osobami LGBT+

W celu zademonstrowania solidarności z osobami LGBT+, przeciwdziałania przejawom agresji i sprzeciwu wobec dyskryminacji, wzywamy do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Warszawskiej Deklaracji LGBT+ oraz wywieszenia tęczowych flag na fasadzie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Piątkowe wydarzenia w Warszawie: zatrzymanie osób uczestniczących w demonstracji, ale też przypadkowych przechodniów, brutalność policji i zastosowanie przez funkcjonariuszy nieadekwatnej wobec skali zajść siły wymagają od nas wszystkich zdecydowanej reakcji.

Powołanie już w 2009 roku Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania oraz podpisanie 10 lat później Deklaracji LGBT+ to znaki, że Warszawa aspiruje do miana miasta otwartego i przyjaznego dla każdego. To jednak wobec skali szykan, które spotykają Polki i Polaków stanowczo za mało. Atak na osoby LGBT+, do którego doszło w Krakowie 6 lipca bieżącego roku, niewspółmierne do czynu działania policji w związku z wywieszaniem tęczowych flag przy pomnikach w Warszawie, zagrożenie terrorystyczne podczas Marszu Równości w Lublinie czy atak na Marszu Równości w Białymstoku - to tylko kilka dowodów na to, że mniejszości nie mogą się czuć w naszym kraju bezpiecznie. Społeczność osób LGBT+ potrzebuje gestów wsparcia i solidarności ze strony instytucji publicznych. Jako warszawianki i warszawiacy chcemy mieć poczucie, że wybrane przez nas polityczki i politycy, a także stojące za nimi urzędniczki i urzędnicy, akceptują i wspierają całe społeczeństwo.

Dlatego apelujemy, o to, by natychmiast przystąpić do realizacji postanowień deklaracji, oraz, w geście solidarności i niezgody na przemoc, wywiesić na fasadzie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy tęczowe flagi - tuż obok flag miasta. Byłby to czytelny sygnał, że umieszczanie tęczowej flagi w przestrzeni publicznej nie ma charakteru agresywnego ani zaczepnego. Upominamy się w ten sposób o szacunek, równe traktowanie i miejsce we wspólnocie obywatelskiej przynależne osobom LGBT+. To jest moment, w którym trzeba podjąć decyzję, po której stronie opowiadamy się jako miasto - po stronie przemocy i ignorancji czy po stronie solidarności, wspólnoty oraz szacunku.

Solidarnych, wspierających i zdecydowanych - takich właśnie polityków potrzebuje społeczność Warszawy i cały nasz kraj.

W związku z tym wzywamy do wykonania pierwszego kroku, jakim będzie wywieszenie w geście solidarności z lokalną społecznością osób LGBT+ tęczowych flag obok flag miasta na fasadzie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Okręg Warszawski Lewicy Razem.

Warsaw, Poland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-08-13 13:27:08 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2020-08-12 20:41:59 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-08-11 20:11:01 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-08-11 16:24:33 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-08-11 15:58:30 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-08-11 15:45:49 +0200

Zebrano 10 podpisów