Przejdź do treści głównej

Do: Pan Rafał Trzaskowski Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa: wprowadzenie zakazu stosowania soli do odśnieżania

Prosimy Pana Prezydenta o wprowadzenie zakazu stosowania soli przez wszystkie podległe Panu jednostki miejskie. Zakaz powinien obejmować wszystkie ciągi piesze, place, skwery, otoczenie placówek kultury i oświaty, ośrodków sportu i rekreacji.

Każda instytucja, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązana jest do przestrzegania Ustawy o ochronie przyrody, która w art. 87b wskazuje, że stosowanie soli na chodnikach i drogach powinno w najmniejszym możliwym stopniu szkodzić zieleni oraz drzewom.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Stosowanie mieszanin chlorku sodu lub innych soli prowadzi do rosnącego zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Związki chemiczne stosowane do walki ze śniegiem i gołoledzią na chodnikach, wnikają w glebę, co powoduje degradację drzew i innych roślin. Degradacja dotyczy przede wszystkim systemów korzeniowych, przez co w okresie wegetacyjnym drzewa nie mogą pobierać wody i związków mineralnych. Skutkiem stosowania soli jest obumieranie drzew.

Zasolone wody powierzchniowe przedostają się do podziemnych, a szkodliwe związki chemiczne przenikają dalej, co powoduje również degradację ekosystemów rzek, a w efekcie radykalne ubożenie ich fauny i flory.

Sól niszczy skórę rąk u osób, które poruszają się po ulicach Warszawy na wózkach inwalidzkich.

Solenie chodników to męczarnia dla psów. Kryształki soli wcierane w poduszki łap psów powodują cierpienie tych zwierząt. Psy, próbując usunąć sól z łap, zlizują sól, co powoduje stany zapalne jelit i inne poważne choroby.

Stosowana na chodnikach sól drogowa niszczy ubrania, buty, karoserie pojazdów, a także infrastrukturę miejską.

Powyższe czynniki sprawiają, że używanie soli na chodnikach w Warszawie jest nieracjonalne.

Idąc za przykładem dzielnicy Żoliborz, która na podstawie wydanej przez Burmistrza decyzji, nie stosuje soli poza szczególnymi sytuacjami, powinien Pan wydać zakaz obejmujący wszystkie chodniki publiczne w całej Warszawie, i zalecić podobne postępowanie wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.
Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2021-01-22 18:03:41 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2021-01-21 08:13:56 +0100

Zebrano 500 podpisów

2021-01-20 17:27:26 +0100

Zebrano 100 podpisów

2021-01-20 16:31:08 +0100

Zebrano 50 podpisów

2021-01-20 15:44:57 +0100

Zebrano 25 podpisów

2021-01-20 15:20:53 +0100

Zebrano 10 podpisów