Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Żądamy zawetowania "reformy"edukacji

Ta kampania została zakończona.

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się do Pana z prośbą o zawetowanie ustawy Prawo Oświatowe, wraz z przepisami wprowadzającymi ustawę. Uważamy, że ustawa przyjęta przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona w zbyt szybkim tempie, a konsultacje społeczne miały formę fasadową i nie były wystarczająco kompleksowe i dokładne.

Głównym problemem, jaki widzimy w przyjętej w grudniu br. ustawie jest zbyt szybkie tempo wprowadzania tak ważnej, szeroko zakrojonej i wielopłaszczyznowej reformy. Uważamy, że reforma systemu edukacji jest potrzebna, lecz winna być przeprowadzana w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Pod tym względem wprowadzania reform sytemu edukacji przykład powinniśmy wziąć z Finlandii, która reformę swojego systemu rozpoczęła w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i przeprowadzała ją systematycznie, powoli i łagodnie, dbając o interes ucznia. Dlatego należy powtórzyć, że wszyscy widzimy konieczność zaprowadzenia zmian w polskiej edukacji, która nie jest idealna. Niech będą to jednak zmiany rozciągnięte w czasie, przemyślane i kompleksowe. Miejmy pewność, że zmiana systemu szkolnictwa obejdzie się bez straty dla polskich uczniów.

Pańskie weto jest w stanie rozpocząć na nowo ogólnopolską debatę na temat zmian w oświacie. Debatę potrzebną i wyważoną, w której główną rolę powinny odgrywać fakty i badania, nie emocje ani kalkulacje polityczne. W kwestii tak ważnej jak edukacja, która leży przecież u podstaw kształtowania nowoczesnego społeczeństwa, nie można pozwolić sobie na nieprzemyślane eksperymenty. Dlatego właśnie kierujemy do Pana powyższy apel, na którego pozytywne rozpatrzenie liczymy.

Nowe informacje

2017-01-04 21:28:58 +0100

Zebrano 500 podpisów

2016-12-30 23:54:47 +0100

Zebrano 100 podpisów

2016-12-30 22:15:41 +0100

Zebrano 50 podpisów

2016-12-30 21:52:15 +0100

Zebrano 25 podpisów

2016-12-30 21:37:30 +0100

Zebrano 10 podpisów