Przejdź do treści głównej

Do: Do wszystkich osób znajdujących się w polskim rządzie

Wprowadzenie ustawy o tożsamości płciowej

Apelujemy o wprowadzenie ustawy o tożsamości płciowe, umożliwiającej osobom transseksualnym bezpłatną zmianę płci we wszystkich dokumentach, refundację terapii hormonalnej oraz operacji zmiany płci. Zmiana dokumentów miałaby odbywać się w urzędzie i być sprawna. Ponadto domagamy się wprowadzenia zakazu dyskryminacji z powodu tożsamości płciowej.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

W Polsce brak jest jakiejkolwiek ustawy dotyczącej procesu zmiany płci. To sprawia, że osoby decydujące się na ten krok są zmuszone do długiego i żmudnego procesu sądowniczego, który zaczyna się od pozwania rodziców (co może generować konflikty rodzinne). Ponadto często osoby transseksualne przegrywają ten proces z powodu prywatnych uprzedzeń polskich sędziów.

Dlatego też w Polsce potrzebne jest jak najszybsze wprowadzenie ustawy o tożsamości płciowej.

Nowe informacje

2020-06-14 16:20:53 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-05-16 15:56:37 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-02-08 12:33:35 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-11-04 13:16:03 +0100

Zebrano 10 podpisów