Przejdź do treści głównej

Do: Marszałek Sejmu - Elżbieta Witek, Posłanki i Posłowie Sejmu RP IX kadencji, Senatorki i Senatorzy Senatu X kadencji.

Wymieńcie Rzecznika Praw Dziecka! #OdwołaćRPD

CHCEMY OBROŃCY PRAW KAŻDEGO DZIECKA A NIE OBROŃCY SADYSTÓW!

Żądamy natychmiastowego odwołania Mikołaja Pawlaka ze stanowiska Rzecznika Praw
Dziecka. Pan Pawlak podczas niespełna dwu lat swojej kadencji zdążył się wykazać całkowitą
niekompetencją oraz radykalną ignorancją.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Mikołaj Pawlak w swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślał, że „klaps to nie bicie”,
argumentując to wspomnieniami z rodzinnego domu. Jednak tutaj należy przypomnieć dwa
niezwykle istotne dokumenty – Raport Rzecznika Praw Dziecka z 2012 roku, a także 96
artykuł Kodeksu opiekuńczego. Oba te druki wyraźnie podkreślają zakaz stosowania
jakichkolwiek kar cielesnych i psychicznych, a także ich szkodliwość.

Kolejną kwestią jest sprzeciw obecnego RPD wobec wprowadzenia rzetelnej edukacji
seksualnej do szkół. Dowodził, że będzie ona szkodliwa dla dzieci i powoływał się na 48.
artykuł Konstytucji, który głosi:

„Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie
to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i
wyznania oraz jego przekonania”,

zapominając jednak o drugim zdaniu tego zapisu:

„wychowanie dzieci nie może ograniczać ich wolności sumienia ani pozbawiać szansy na
uformowanie swoich własnych przekonań”.

Istotnym jest również fakt, że minęło już kilka miesięcy od powołania komisji ds. wyjaśniania przypadków pedofilii, jednak został powołany do niej tylko jeden członek. Zatem komisja nie może działać i dowodzić zbrodni, walcząc o prawa najmłodszych.

Aczkolwiek to dwa ostatnie projekty, które poparł RPD – Mikołaj Pawlak wzbudzają
najwięcej emocji.

Pan Rzecznik uznał bowiem, że udział dzieci w polowaniach nie będzie miał skutków w ich
późniejszym życiu, że krew i śmierć to świetny sposób na rodzinne spędzanie czasu i rozwój
zainteresowań dzieci.

W porę zareagowała prawniczka i europosłanka – Sylwia Spurek, która uważa, podobnie jak
my, że udział dzieci w polowaniach jest niedopuszczalny. Jednak spotkała się z ostrą krytyką
ze strony Rzecznika Praw Dziecka, który uznał, że nie ma ona prawa wypowiadania się o
dzieciach, ponieważ Sylwia Spurek stanęła w obronie godności i praw tysięcy Polek, kiedy
rząd PiS chciał zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.

W przypadku projektu „Zatrzymaj aborcję”, Mikołaj Pawlak apelował o wykreślenie z ustawy
możliwości przerwania ciąży ze względu na prawdopodobieństwo wad płodu., powołując się
na sumienie posłanek i posłów i zapominając zupełnie o zdrowiu i życiu Polek, które zostają
tutaj sprowadzone do roli inkubatorów.

Mikołaj Pawlak jest zagrożeniem dla wszystkich dzieci w naszym kraju. Nie broni ich praw,
nie walczy o nie. Chroni jedynie interesy własne i partyjne. Czy takiego Rzecznika Praw
potrzebują dzieci w całej Polsce?

Dlatego stanowczo apelujemy o odwołanie obecnego Rzecznika Praw Dziecka i powołanie na
to stanowisko osoby kompetentnej, takiej, która stanie w obronie praw, zdrowia i życia
wszystkich dzieci w Polsce.

Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2020-07-24 19:08:48 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-05-20 16:51:44 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-05-20 13:19:07 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-05-20 12:09:49 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-05-18 08:09:13 +0200

Zebrano 10 podpisów