Przejdź do treści głównej

Do: Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Żądamy utworzenia TURNICKIEGO PARKU NARODOWEGO

Apelujemy do Rady Ministrów o powołanie Turnickiego Parku Narodowego i o natychmiastowe zatrzymanie wycinek i polowań na całym obszarze projektowanego parku, oraz zabezpieczenie jego najcenniejszych fragmentów poprzez utworzenie projektowanego Rezerwatu Przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka”.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Społecznie projektowany Turnicki Park Narodowy ma objąć ekosystemy o wyjątkowej w skali Europy wartości przyrodniczej. Występują tu wszystkie duże polskie ssaki drapieżne - wilk, ryś, żbik, niedźwiedź, 151 gatunków ptaków, w tym rzadkie, zagrożone wyginięciem - orzeł przedni, orlik krzykliwy, puszczyk uralski, puchacz, sóweczka, dzięcioł trójpalczasty, 10 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, chronione ryby oraz tysiące gatunków owadów, w tym skrajnie nieliczne i reliktowe. O jego wysokiej naturalności świadczą występujące gatunki reliktowe mchów, porostów i wątrobowców. Na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego zinwentaryzowano 6468 drzew o wymiarach spełniających kryteria pomników przyrody.

Stare lasy o charakterze naturalnym, jak te w projektowanym Turnickim Parku Narodowym, to jeden z najważniejszych elementów systemu podtrzymywania życia na Ziemi. To one zapewniają tlen, magazynują węgiel, oczyszczają powietrze, regulują klimat i obieg wody. Górskie lasy odgrywają ważną rolę wodo i glebochronną.

Od lat trwa dewastacja lasów Pogórza Przemyskiego. Lasów, które już dawno powinny zostać objęte ochroną. Starania o utworzenie parku narodowego trwają już 35 lat.

Każdego dnia, nie wyłączając okresu lęgowego ptaków, projektowany Turnicki Park Narodowy jest dewastowany przez intensywną gospodarkę prowadzoną przez Lasy Państwowe. W kolejnych miejscach powstają sieci głębokich dróg zrywkowych, którymi podczas deszczu woda spływa morzem błota, zamulając potoki.

W Polsce parki narodowe zajmują zaledwie 1% powierzchni kraju, a przez ostatnie 20 lat nie powstał żaden nowy park.

Czas to zmienić!
Czas na Turnicki Park Narodowy!
Więcej informacji znajdziesz tutaj:
https://dzikiekarpaty.org/turnicki-teraz/
http://turnickipn.pl/
https://naukadlaprzyrody.pl/2020/10/07/naukowcy-konieczne-jest-zaprzestanie-szkodliwych-prac-lesnych-w-najcenniejszych-lasach-bieszczad-i-pogorza-przemyskiego/
https://naukadlaprzyrody.pl/2021/03/31/apel-w-sprawie-puszczy-karpackiej-komitetu-biologii-srodowiskowej-i-ewolucyjnej-pan/

Sposób dostarczania

Podpisy dostarczymy osobiście i poinformujemy o tym publicznie.

Links

Nowe informacje

2021-07-23 15:02:43 +0200

Zebrano 10,000 podpisów

2021-04-28 08:47:39 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2021-04-26 06:57:31 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2021-04-25 19:53:39 +0200

Zebrano 500 podpisów

2021-04-25 14:54:10 +0200

Zebrano 100 podpisów

2021-04-25 14:11:50 +0200

Zebrano 50 podpisów

2021-04-25 13:51:53 +0200

Zebrano 25 podpisów

2021-04-25 13:42:00 +0200

Zebrano 10 podpisów