Przejdź do treści głównej

Do: Radne i Radni Miasta Bochnia

Żeby współdziałać, musimy wiedzieć!

Mieszkańcy Miasta Bochnia zwracają się do Rady Miasta Bochnia o podjęcie uchwały w sprawie transmitowania i utrwalania obrad komisji stałych Rady Miasta Bochnia.
W dobie pandemii Bochnianie mają ograniczony dostęp do obrad tych komisji, a coraz częściej dostrzegamy zainteresowanie mieszkańców naszego miasta pracami komisji tematycznych.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Stowarzyszenie Reaktor B7 w swych działaniach stara się korzystać z jak najaktualniejszych i dokładnych informacji dotyczących naszego Miasta. Wiele spraw, które wsparliśmy swoim działaniem, miało szanse powodzenia między innymi dzięki temu, że czerpaliśmy swoją wiedzę z uczestnictwa w pracach poszczególnych komisji. Transmisje on-line z prac komisji szerzej umożliwią mieszkańcom Bochni udział w życiu publicznym i pomogą w działaniu osobom, które chcą aktywnie pracować na rzecz naszego miasta. Dostęp do informacji jest kluczowym czynnikiem działania, a to właśnie na komisjach głosowane są rekomendacje do głosowania uchwał, które następnie trafiają na sesje Rady Miasta, dlatego tak ważna jest możliwość śledzenia prac komisji i pozyskanie informacji, które następnie pozwalają na przygotowanie odpowiedniej reakcji i poinformowania opinii publicznej.

Sposób dostarczania

Apel i podpisy zostaną wysłane e-mailem.

Links

Nowe informacje

2022-04-19 20:46:22 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-04-13 20:59:22 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-04-06 12:46:54 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-04-05 19:31:28 +0200

Zebrano 10 podpisów