Przejdź do treści głównej

Do: Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek

Apel o uwzględnienie trudnej sytuacji pracownic naukowych z dziećmi w czasie pandemii

Praca naukowa w czasie pandemii stała się trudniejsza: badacze i badaczki mają gorszy dostęp do laboratoriów, bibliotek, archiwów, odwołana została część konferencji naukowych, wiele wyjazdów badawczych nie doszło do skutku z powodu obostrzeń. W wyjątkowy sposób pandemia dotknęła jednak pracownice naukowe opiekujące się małymi dziećmi. W związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół ciężar opieki nad dziećmi spoczął przede wszystkim na barkach kobiet. Zjawisko to doczekało się nazwy „kary za macierzyństwo” (motherhood penalty). Jak wynika z licznych badań, w czasie pandemii akademiczki-matki są o wiele bardziej niż mężczyźni (niezależnie od posiadanego przez nich potomstwa) obciążone pracą opiekuńczą i obowiązkami domowymi i jednocześnie mają o wiele mniej czasu na pracę naukową. Przekłada się to bezpośrednio na ich produktywność: liczbę napisanych artykułów, przeprowadzonych badań, złożonych wniosków grantowych. Apelujemy więc do Ministra Edukacji i Nauki o uwzględnienie trudniejszej sytuacji pracownic oraz innych osób, pracujących naukowo i sprawujących podstawową opiekę nad dzieckiem, zwłaszcza jeśli ta opieka jest sprawowana samodzielnie.

W szczególności wnosimy o uwzględnienie ich sytuacji:
- w czasie rozliczania ich pracy przez jednostki naukowe (przez np. uwzględnienie tej sytuacji w regulaminach oceny pracowniczej);
- w czasie rozliczania realizacji grantów (przez wydłużenie przyznanego na to czasu) i w procesie aplikowania o nowe granty (przez wydłużenie okresu, za który wylicza się dorobek naukowy);
- przy ewaluacji pracy zatrudniających je jednostek naukowych (przez uwzględnienie liczby zatrudnionych pracownic z dziećmi).

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Co robią pracownice naukowe, które mają dzieci, kiedy nie działają żłobki, przedszkola, szkoły, stołówki szkolne i świetlice? Muszą przejąć opiekę nad dziećmi, a jednocześnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Są jednak rozliczane z pracy tak, jakby nie były obciążone dodatkową pracą opiekuńczą. To dyskryminacja. Uczelniane komisje OZZ Inicjatywa Pracownicza wystąpiły do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o uwzględnienie trudnej sytuacji pracownic naukowych opiekujących się dziećmi w czasie pandemii przy rozliczaniu ich pracy przez jednostki naukowe, rozliczaniu realizacji grantów i w procesie aplikowania o nowe granty oraz przy ewaluacji pracy zatrudniających je jednostek naukowych. Zachęcamy do poparcia naszego listu. Solidaryzujemy się też z podobnymi inicjatywami podejmowanymi przez pracownice innych branż.

Nowe informacje

2021-04-11 08:50:36 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2021-04-09 17:07:08 +0200

Zebrano 500 podpisów

2021-04-09 11:52:26 +0200

Zebrano 100 podpisów

2021-04-09 11:18:05 +0200

Zebrano 50 podpisów

2021-04-09 10:31:41 +0200

Zebrano 25 podpisów

2021-04-09 10:04:57 +0200

Zebrano 10 podpisów