Przejdź do treści głównej

Do: Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy

Apel o zmianę nazwy Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet!

Szanowne Radne, Szanowni Radni,

zwracamy się z apelem o zmianę nazwy Ronda Romana Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet.

26 stycznia 2019 minęła setna rocznica pierwszych wyborów parlamentarnych, w których kobiety i mężczyźni w odrodzonej Polsce po raz pierwszy wzięli udział na równych prawach. 28 listopada 1918 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego w którym nadał wszystkim Polkom, bez wyjątku, czynne i bierne prawo wyborcze.

"Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu ustawodawczego" z 28 listopada 1918 roku:
Art. 1. Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa, bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat.
Art. 7. Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele(lki) państwa, posiadający czynne prawo wyborcze, niezależnie od miejsca zamieszkania, jak również wojskowi.”

Prawa wyborcze dla Polek zostały wywalczone w Polsce, dzięki staraniom wielu kobiet, przed Francją, Hiszpanią, Portugalią, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi. Polki niezłomnie walczą o demokrację, równość, jedność, sprawiedliwość i rządy prawa. To one jakże często były inicjatorkami zmian, na których zbudowana jest nowożytna Polska, Europa i świat. Prawa nadane Polkom sto lat temu oraz te prawa, o które kobiety mieszkające w Polsce wciąż jeszcze niestrudzenie na co dzień walczą, są fundamentem współczesnej demokracji.

Już czas, by uhonorować trud i walkę setek tysięcy kobiet z podziałami, przemocą, nierównością społeczną. To walka o idee, które łączą a nie dzielą, Idee, które niosą pozytywne zmiany. Idee, które są ważne dla każdego i każdej z nas, w Polsce, w Europie i na świecie bez względu na opcje polityczne i przekonania religijne.

Dziś, gdy obserwujemy wzrost agresji i polaryzację polityczną trzeba pokazywać pozytywne aspekty działań na rzecz wspólną, przykłady, które łączą a nie dzielą. Wywalczone prze stu laty prawa wyborcze kobiet są takim przykładem. W Warszawie jedynie 170 spośród 5471 obiektów miejskich nosi nazwę, która upamiętnia dokonania kobiet. Warszawa jako dynamiczne rozwijające się miasto europejskie może być prekursorką dobrej praktyki symbolicznie honorując i upamiętniając walkę polskich kobiet o upodmiotowienie.

Dlatego apelujemy o zmianę nazwy Ronda Romana Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Obecna nazwa ronda, nadana w 1995 roku, budzi kontrowersje i jest zarzewiem konfliktów, bowiem działalność polityczna Romana Dmowskiego oparta była na idei wykluczania ze społeczeństwa i narodu grup arbitralnie uznanych za niegodne przynależności do niego. Uważamy, że czas tę nazwę zmienić. Jako obywatele i obywatelki chcemy dbać o to, by przestrzeń wspólna, jaką jest przestrzeń miejska, była wolna od negatywnych konotacji, które mogą wzmagać agresywne i wykluczające wobec jakichkolwiek grup obywateli postawy. Zmiana nazwy Ronda Romana Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet służyć będzie uhonorowaniu najlepszych wzorców, jakie znaleźć można w bogatej polskiej historii.

Apel zainicjowany został przez:

Warszawski Strajk Kobiet
Forum Przyszłości Kultury
Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji Ster
Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2020-11-29 18:35:15 +0100

Zebrano 10,000 podpisów

2020-11-03 09:47:32 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2019-03-05 19:28:27 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2019-03-04 13:43:11 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-03-01 23:47:21 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-03-01 21:50:56 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-03-01 21:12:23 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-03-01 20:41:41 +0100

Zebrano 10 podpisów