Przejdź do treści głównej

Do: Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski

Bez testu nie wchodzę na testy. Egzaminy i Matura 2020

Jako nauczyciele, uczniowie, pracownicy oświaty i wszystkie osoby, którym nie jest obojętne bezpieczeństwo przeprowadzenia matur, żądamy zapewnienia przez MEN, w osobie pana ministra, przeprowadzenia powszechnych testów koronawirusowych w każdej szkole, która została przez ministra Dariusza Piontkowskiego zobowiązana do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasity i matury w czerwcu 2020 roku.

W swoim żądaniu powołuję się bezpośrednio na Konstytucję RP z 1997:
Art. 38.
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
Art. 66. ust 1.
Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.
Art. 68. ust 1. i 3.
-Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
-Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Chcę chronić swoje życie i zdrowie, swoich bliskich a także życie i zdrowie wszystkich pracowników oświaty oraz uczniów.

Nowe informacje

2020-05-27 15:14:12 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-05-19 23:30:10 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-05-19 20:02:48 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-05-19 14:51:43 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-05-19 13:34:50 +0200

Zebrano 10 podpisów