Przejdź do treści głównej

Do: Rafał Trzaskowski

Budżet miejski dla kobiet, nie dla policji!

Szanowny Panie Prezydencie!

Jako mieszkańcy i mieszkanki Warszawy domagamy się, żeby w budżecie miasta na 2021 rok wycofać dodatkowe środki, przeznaczone na finansowanie Policji i przekazać je na takie sektory jak opieka, pomoc społeczna, edukacja, ochrona zdrowia czy kultura.

Uważamy, że należy natychmiast podnieść wynagrodzenia osób zatrudnionych w żłobkach, domach pomocy społecznej czy w szkołach - ostatnie miesiące pokazały, że to właśnie one są najważniejsze z perspektywy naszego bezpieczeństwa i funkcjonowania naszej społeczności w okresie pandemii. Tę pracę wykonują głównie kobiety, a ich płace są absurdalnie niskie, znacznie poniżej ich kwalifikacji i tego, jak ważna jest wykonywana przez nie praca. Obecnie płaca zasadnicza pracownicy żłobka to 2770 zł brutto, pracownicy Domu Pomocy Społecznej od 2950 do 3450 zł brutto, płace w kulturze czy edukacji są równie niskie, znacznie niższe niż średnie zarobki w Warszawie. Taka sytuacja jest przejawem dyskryminacji ze względu na płeć.

Wielokrotnie wyrażał Pan poparcie dla Strajku Kobiet i jego postulatów - jako prezydent miasta może Pan nie tylko symbolicznie deklarować solidarność z kobietami, ale też zadbać o ich prawa i równość na rynku pracy.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Z drugiej strony, w ostatnich miesiącach spotykamy się na ulicach Warszawy z coraz większym zagrożeniem przemocą ze strony Policji. W sierpniu Policja brutalnie rozpędzała protest towarzyszący aresztowaniu Małgorzaty Szutowicz, aresztowała i przetrzymywała ludzi z naruszeniem prawa. Trwające od 22 października protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji są pacyfikowane z jeszcze większą brutalnością. Policja regularnie używa gazu pieprzowego wobec spokojnie zachowujących się ludzi (również w stosunku do posłanek pokazujących legitymację poselską), bezpodstawnie stosuje przemoc w celu zastraszenia protestujących mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Represje ze strony funkcjonariuszy Policji (w tym zatrzymania i aresztowania) dotykają również pracownice i pracowników stołecznych instytucji i innych jednostek organizacyjnych podległych m. st. Warszawa.

Rosnąca od dłuższego czasu bezkarność Policji i brutalność wobec demonstrantów budzą coraz większy sprzeciw społeczny. Jednocześnie m.st. Warszawa w projekcie budżetu na 2021 rok planuje przekazać środki w wysokości 5 300 000 złotych na dofinansowanie działań realizowanych przez Policję (informacja za „Wydatki miasta stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji”), w tym 100 000 złotych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji w celu „wyrażania uznania za osiągnięcia zawodowe”.

Niedopuszczalne jest finansowe wspieranie działań Policji, gdy ta, zamiast zapewniać nam, mieszkankom i mieszkańcom Warszawy, bezpieczeństwo, stosuje wobec nas przemoc.

Dlatego apelujemy o wycofanie środków na dofinansowanie Policji w budżecie miasta na rok 2021 i przekazanie ich na wzrost wynagrodzeń pracownic i pracowników stołecznych instytucji i innych jednostek organizacyjnych podległych m. st. Warszawa z wyżej wymienionych sektorów.

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-12-08 21:31:02 +0100

Zebrano 100 podpisów

2020-12-08 19:23:51 +0100

Zebrano 50 podpisów

2020-12-08 18:31:16 +0100

Zebrano 25 podpisów

2020-12-08 17:19:11 +0100

Zebrano 10 podpisów