Przejdź do treści głównej

Do: Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, posłowie i posłanki

Chcemy równego wynagrodzenia za urlop rodzicielski dla matki i ojca!

- Chcemy, aby wynagrodzenie dla ojca za nieprzenoszalną część urlopu rodzicielskiego było takie samo, jak dla matki

- Chcemy równego traktowania obojga rodziców - ojców i matki - w stosowaniu prawa

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

To na matkach w głównej mierze ciąży obowiązek opieki nad dzieckiem. To matki w zdecydowanej większości korzystają z prawa do urlopu rodzicielskiego. To matki mają ogromny problem w powrocie na rynek pracy po urodzeniu dziecka. A jak już wrócą, to z powodu macierzyństwa zarabiają mniej niż mężczyźni (oraz bezdzietne kobiety).

Ojcowie na urlopie rodzicielskim to rzadkość. Z tego prawa w Polsce korzysta jedynie 1% ojców. Chcemy to zmienić!

Chcemy, aby kobiety i mężczyźni mieli równe prawa i równe obowiązki względem dzieci i rodziny.

Polska ma obowiązek wdrożyć w życie tzw. dyrektywę work-life balance. Zakłada ona, że ojcowie zyskają prawo do 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego, z którego mogą skorzystać tylko oni (nie przechodzi na matkę). Jednak projekt ustawy zakłada, że dostaną za ten urlop jedynie 70% wynagrodzenia.

Aby ojcowie chcieli skorzystać z tego prawa, nie mogą być dyskryminowani. Muszą otrzymać wyższe wynagrodzenie czyli minimum 81,5%! To tyle, ile otrzyma matka łącznie za urlop macierzyński i rodzicielski. Inaczej przepis będzie martwy i nikt nie będzie z niego korzystał.

Co się stanie, kiedy ojcowie częściej będą korzystać z urlopu rodzicielskiego?
- ojcowie przestaną być dyskryminowani i zaczną być postrzegani jako równoprawni rodzice
- matkom łatwiej będzie wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka
- zmniejszy się luka płacowa - kobiety nie będą zarabiać mniej tylko dlatego, że są matkami
- ojcowie będą bardziej zaangażowani w opiekę nad dziećmi z korzyścią dla całej rodziny

Chcemy, aby matka i ojciec byli pełnoprawnymi rodzicami już od przyjścia dziecka na świat.

Podpisz petycję teraz! To ostatni moment, aby wpłynąć na kształt ustawy. Projekt trafił do Sejmu i niedługo zostanie poddany pod głosowanie.

Nowe informacje

2023-01-23 17:55:00 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2022-12-05 07:02:45 +0100

Zebrano 500 podpisów

2022-11-30 13:27:36 +0100

Zebrano 100 podpisów

2022-11-29 22:12:35 +0100

Zebrano 50 podpisów

2022-11-29 19:49:55 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-11-29 18:26:59 +0100

Zebrano 10 podpisów