Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Urząd Miasta Łodzi

Łódź bez polowań

Szanowna Pani Prezydent,

Koalicja „Niech Żyją”, Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt - Viva!, Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", Fundacja Azyl, Anonymous for Voiceless Łódź, Strajk Dla Ziemi Łódź, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Łódź, Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Rodzice dla Klimatu Łódź, Extinction Rebellion Łódź, Stowarzyszenie Ostra Zieleń Łódź, Stowarzyszenie Tak dla Łodzi, Partia Zieloni Łódź oraz grupa niżej podpisanych mieszkańców apelują do Pani Prezydent, aby zgodnie z art. 26 pkt. 2 i 4 Ustawy Prawo Łowieckie wskazującym na wyłączenie z obwodów łowieckich terenów w granicach administracyjnych miast, wystąpiła Pani o wyłączenie terenu gminy Łódź ze wszystkich obwodów łowieckich.

Podpisujemy się również pod zapytaniem o identycznym brzmieniu wystosowanym do Pani przez radnych Urzędu Miasta Łodzi: Antoninę Majchrzak oraz Mikołaja Stefanowskiego z dnia 03.12.2019.

Wyłączenia te oznaczają, że myśliwi nie będą mogli tam polować ani wykonywać żadnych innych czynności tzw. gospodarki łowieckiej.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wymienione wyżej organizacje występują w imieniu obywateli i obywatelek gminy Łódź, którym zależy na poszanowaniu środowiska naturalnego i możności obcowania z naturą i zwierzętami. Chcemy zwrócić Pani uwagę na wzrost świadomości ekologicznej mieszkanek i mieszkańców Łodzi i okolic oraz na rosnącą wrażliwość mieszkanek i mieszkańców gminy, którzy chcą mieć realny wpływ na to, co się dzieje w lasach i łąkach wokół nich. Lasy są naszym wspólnym dobrem, miejscem rekreacji i wycieczek rowerowych i należy o nie szczególnie dbać i chronić. Zwierzęta nie stanowią zagrożenia dla ludzi, w przeciwieństwie do myśliwych, którzy w sposób bezpośredni zagrażają życiu i zdrowiu naszemu oraz naszych zwierząt. W związku z przypadkami postrzeleń myśliwych i przypadkowych osób podczas polowań uważamy, że takie wyłączenia mogą zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich użytkowników lasów naszej gminy.
Decyzje o wyłączeniu gmin z terenów łowieckich znajdują uznanie wśród ich mieszkańców. Przykładem jest Sopot, którego prezydent nie chce polowań na terenie gminy.
Liczymy, że nasz głos zostanie pozytywnie rozpatrzony i wystąpi Pani do Marszałka Województwa Łódzkiego o wyłączenie obszaru gminy Łódź z terenu planowanych nowych obwodów łowieckich.

Łódź, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2019-12-08 12:45:10 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2019-12-07 13:11:38 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-12-06 23:07:35 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-12-06 22:21:49 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-12-06 22:06:00 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-12-06 21:09:03 +0100

Zebrano 10 podpisów