Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa

Chcemy żyć i oddychać! Kraków

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowne Członkinie, szanowni Członkowie Rady Miasta Krakowa,

Chcemy żyć i oddychać!

Domagamy się natychmiastowego zakupu masek antysmogowych wielokrotnego użytku dla Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa, z filtrami co najmniej HEPA (F2).

Podpisana uchwała antysmogowa i dotychczasowe działania samorządu na terenie miasta Krakowa nie zapewniają należytego, pilnego zabezpieczenia Mieszkanek i Mieszkańców przed ciągłym zanieczyszczeniem powietrza. Dorośli, młodzież i dzieci nie są w żaden sposób chronieni przed skutkami zanieczyszczeń, które w większości przypadków nie są od nich zależne.

Każdego dnia jesteśmy narażeni na śmiertelne zagrożenie!

Nie możemy przebywać bez konsekwencji zdrowotnych na powietrzu, musimy ograniczać spędzanie czasu na zewnątrz naszym dzieciom, uprawianie aktywności fizycznej przestało być już dbaniem o zdrowie a wręcz stało się zagrożeniem! To władze lokalne są odpowiedzialne za ten stan rzeczy i to od Was domagamy się natychmiastowego, przynajmniej minimalnego, zabezpieczenia naszego dobra osobistego jakim jest zdrowie!

Domagamy się zakupu i bezpłatnego udostępnienia Mieszkankom i Mieszkańcom miasta masek antysmogowych!

Według szacunków UE w Polsce ponad 40 tys. osób rocznie umiera z powodu zanieczyszczonego powietrza. Kraków jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie!
W Krakowie problem zanieczyszczenia nie występuje tylko w okresie grzewczym. Przez cały rok jesteśmy narażeni na trujące substancje w powietrzu. Źródłem zanieczyszczeń i złego stanu zdrowia mieszkańców jest również transport, emisja zanieczyszczeń z elektrowni i dużych zakładów przemysłowych, zabudowa korytarzy przewietrzenia miasta.

Zakup i udostępnienie masek antysmogowych przez władze Krakowa dla Mieszkanek i Mieszkańców nie jest rozwiązaniem problemu smogu. To jedynie działanie doraźne. Jednak będzie to wyraźny gest w kierunku Krakowianek i Krakowiaków pokazujący, że władze lokalne poczuwają się do odpowiedzialności za zaistniały stan rzeczy, że pochylają się nad stanem zdrowia Mieszkanek i Mieszkańców i, że do czasu wyraźnej poprawy powietrza chociaż w minimalny sposób chcą nas zabezpieczyć.

Działając w szeroko pojętym interesie społecznym wzywamy władze lokalne Krakowa do podjęcia intensywnych, natychmiastowych działań zmierzających do poprawienia jakości życia Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Ponad 40 tysięcy Polaków co roku umiera przedwcześnie z powodu smogu.

Jak smog wpływa na nasze zdrowie?
Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i może przyczynić się do:
-chorób układu oddechowego: astmy, raka płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych,
-chorób układu krwionośnego: zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca,
-chorób układu nerwowego: problemów z pamięcią i koncentracją, wyższego poziomu niepokoju, stanów depresyjnych,
-zmian anatomicznych w mózgu, choroby Alzhaimera, przyspieszonego starzenia układu nerwowego, udaru mózgu,
-chorób układu rozrodczego: bezpłodności, przedwczesnego porodu, obumarcia płodu.

Kraków, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2023-12-21 11:31:58 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-02-05 19:25:22 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-02-01 17:04:15 +0100

Zebrano 10 podpisów