Przejdź do treści głównej

Do: Rząd RP, 
Posłowie na Sejm RP, Senatorowie RP

Dość pogardy i przemocy wobec kobiet! Petycja Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

Ta kampania została zakończona.

My, obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej, żądamy:

1 Dość pogardy, wulgarności i seksizmu
Przyzwolenie na mowę nienawiści to przyzwolenie na nienawiść. Publiczne poniżanie kobiet kreuje świat, w którym kobiety mają się czego bać. Chcemy rzetelnego, skutecznego ścigania seksistowskich wypowiedzi jako mowy nienawiści na podstawie Kodeksu karnego.

2 Eliminacja agresji seksualnej
Sprowadzanie kobiet do funkcji seksualnych i rozrodczych, naruszanie integralności cielesnej, zmuszanie do wysłuchiwania komentarzy nt. atrakcyjności seksualnej lub jej braku to powszechne zjawiska w polskiej sferze publicznej i prywatnej. Tej obsesji trzeba przeciwdziałać na gruncie prawa. Żądamy rygorystycznego stosowania dostępnych narzędzi oraz sankcji karnych dla agresji i przemocy ze względu na płeć.

3 Dość molestowania
Molestowanie seksualne nigdy nie jest czymś niewinnym. Mieszanie płciowości i hierarchii zawodowej skutkuje traktowaniem ofiary jak przedmiotu i towaru, a odbiera jej niezbywalną godność osobistą. Żądamy poważnego traktowania tego przestępstwa i walki z treściami, które mogłyby wiązać się z przyzwoleniem na nie, a także konsekwentnego stosowania “odwróconego ciężaru dowodu winy” w jego ściganiu na gruncie Kodeksu pracy i Kodeksu karnego - ofiara nie może udowadniać, że “sobie tego nie wymyśliła”.

4 Zaufanie do systemu sprawiedliwości
Ściganie przestępstw wobec kobiet, zwłaszcza przestępstw seksualnych, napotyka w Polsce ogromne przeszkody, a postępowania często ciągną się latami. To podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, które dodatkowo podkopuje decyzja rządzących, by zdyskredytować najwyższy organ sądowy RP, Trybunał Konstytucyjny. Żądamy przywrócenia zaufania do systemu sprawiedliwości, w tym funkcjonowania TK zgodnie z literą Konstytucji i standardami międzynarodowymi.

5 Edukacja seksualna
Bez opartej na wiedzy edukacji seksualnej w szkołach promującej postawę szacunku do siebie i innych nasze dzieci skazane są na wiedzę z internetu, a nawet ze stron pornograficznych. Nie umieją rozpoznać, kiedy narusza się ich granice, ani rozsądnie na to zareagować. Wiedza o seksualności jest niepełna i nie zawsze prawdziwa. Wymagamy realizacji ustawowego zapisu o obowiązkowej edukacji seksualnej, opartej na wiedzy naukowej i dostosowanej do wieku uczennic i uczniów.

6 Planowanie rodziny
Dzietność w Polsce jest za niska, mimo że obowiązuje niezwykle restrykcyjne prawo ograniczające przerywanie ciąży. Czas zrewidować tę politykę! Żądamy pełnego dostępu do metod planowania rodziny zgodnych z sumieniem i życiowymi wyborami oraz wsparcia bez względu na opcję światopoglądową!

7 Krajowy program wsparcia in vitro
Likwidacja programów dofinansowania in vitro to odebranie tysiącom rodzin naukowo ugruntowanej nadziei na dzieci w sytuacji demograficznej katastrofy! Żądamy krajowego programu wsparcia in vitro i innych metod wspomagania płodności.

8 Koniec gorzkiego macierzyństwa
Przed porodem “życie poczęte” jest święte, ale dziecko już urodzone i jego matka pozostawiane są bez systemowej pomocy - co najwyżej mogą liczyć na punktowe, niewysokie zasiłki pieniężne. Żądamy aktywnego wsparcia państwa dla rodziców w zadaniach opiekuńczych i promowania równościowego modelu rodzicielstwa (ojciec na równi odpowiedzialny za wychowanie z matką). Wsparcie dla matek i potencjalnych matek będzie odpowiedzią na problem niskiej dzietności. Żądamy uwzględniania praw, uwarunkowań i specyfiki życia kobiet zamiast ideologicznej polityki myślenia życzeniowego, która tylko pogłębia problem.

9 Polityka społeczna dla kobiet
Zadania opiekuńcze państwo coraz mocniej ceduje na rodziny, czyli najczęściej na kobiety. Dotyczy to opieki nad dziećmi i osobami starszymi czy niepełnosprawnymi. Żądamy odwrócenia tego trendu! Chcemy widzieć, że nasze podatki nie są marnowane i nikt w Polsce nie pozostaje bez systemowego wsparcia. Żądamy uwzględniania praw i sytuacji kobiet w każdym wieku przy kształtowaniu polityki publicznej i ekonomicznej.

10 Stop militaryzacji społeczeństwa
W ostatnim czasie promuje się jednostronne rozumienie patriotyzmu jako działania z bronią w ręku w obronie ojczyzny. Jest to absurdalne w sytuacji pokoju, choć może prowadzić do zwiększania przyzwolenia na konflikt zbrojny i zmniejszać zaangażowanie państwa na rzecz pokoju. Żądamy przejrzenia programów edukacyjnych i społecznych i większego zaangażowania Polski na rzecz pokoju w regionie i na świecie.

11 Świeckie państwo
Politycy muszą przestać finansować naukę religii w szkołach, budowę Świątyni Opatrzności czy szkoły o profilu wyznaniowym. Państwo musi na wszystkich szczeblach realizować zasadę neutralności zapisaną w Konstytucji z 1997 roku. Niedopuszczalne jest czekanie polityków na “upoważnienie" Episkopatu do takich czy innych działań ustawodawczych.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Kobiety w Polsce żyją w strachu i strach ten ma wiele twarzy. Od wychowywania dziewcząt do lęku przed rozmaitymi życiowymi sytuacjami, przez strach przed samotnym spacerem w nocy lub docinkami, które niepostrzeżenie mogą przerodzić się w agresję, lęk przed samotnym macierzyństwem, zdaniem na łaskę i niełaskę życiowego partnera po obawę przed ubóstwem na starość i nieadekwatną emeryturą, a wreszcie - przed wojną, która uderza w kobiety i ich najbliższych. To jednak można i trzeba zmieniać!

11 punktów petycji "Dość pogardy i przemocy wobec kobiet" zaprezentowanych zostało 23 października podczas II rundy Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Warszawie. Ze względu na ogromne zainteresowanie podpisywaniem przenosimy petycję do internetu.

Podpisy zbierać będziemy do północy 27 listopada, a ich złożeniem uczcimy 98. rocznicę nadania Polkom praw wyborczych.

Nowe informacje

2016-11-15 16:24:37 +0100

Osiągnięto 1,000 podpisów

2016-11-15 11:45:34 +0100

Osiągnięto 500 podpisów

2016-11-15 09:19:43 +0100

Osiągnięto 100 podpisów

2016-11-15 08:31:57 +0100

Osiągnięto 50 podpisów

2016-11-15 08:00:00 +0100

Osiągnięto 25 podpisów

2016-11-15 07:01:04 +0100

Osiągnięto 10 podpisów