Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent i Rada m.st. Warszawy

Dość religii w warszawskich szkołach

Apelujemy do Rady m.st. Warszawy, by śladem innych samorządów, wstrzymała finansowanie religii z budżetu miasta.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Lekcje religii cieszą się coraz mniejszą popularnością wśród uczniów i ich rodziców. Już 43 tys. uczniów szkół podstawowych i 57 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych nie chodzi na religię. Liczba uczęszczających z roku na rok maleje. Koszty natomiast rosną!

Roczny koszt wynagrodzeń księży i katechetów w Warszawie w 2019 to 44 mln zł, w 2020 roku to 48 mln zł, a w 2022 roku już 62 mln zł! Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich kosztów organizacji lekcji religii w szkołach - tylko ok. 60-70 procent. Resztę musi dopłacać samorząd ze środków własnych.

Oświata w Warszawie jest i tak mocno niedofinansowana. Brakuje środków na organizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych, zatrudnianie specjalistów. Rodzice składają się nawet na papier do ksero.

Kilka dni temu radni Częstochowy podjęli uchwałę, że przestają finansować religię w szkołach. W ten sposób zaoszczędzą przeszło 3 mln zł rocznie. Pierwszy samorząd się odważył. Kraków i Łódź też przygotowują podobne uchwały. Czas na Warszawę!

Rada m.st. Warszawy może zrobić pierwszy krok w drodze do wyprowadzenia religii ze szkół. Wystarczy wstrzymać pokrywanie z budżetu miasta brakującej kwoty. Jeśli subwencja oświatowa nie pokryje kosztów religii, to przestaną się one odbywać w szkołach. Nie wierzymy przecież w księży wolontariuszy.

Jeśli politycy nie potrafią się zdobyć na rozdział kościoła od państwa, wyprośmy religię ze szkół w ten sposób.

Szkoły publiczne mają być świeckie. Religia to prywatna sprawa każdego z nas, nie powinna podlegać ocenie.
Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2023-01-05 21:52:07 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2022-12-21 11:15:21 +0100

Zebrano 500 podpisów

2022-12-19 23:40:46 +0100

Zebrano 100 podpisów

2022-12-19 22:19:24 +0100

Zebrano 50 podpisów

2022-12-19 21:57:35 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-12-19 21:43:45 +0100

Zebrano 10 podpisów