Przejdź do treści głównej

Do: Apel do posłów i posłanek na Sejm RP

Zatrzymaj Ziobrę. Podpisz apel by sądy służyły obywatelom a nie partyjnym interesom!

Apelujemy do posłów i posłanek o poparcie projektu ustawy o zmianie Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), przygotowanego przez Stowarzyszenie Sędziów „Iustitia”.

Popieramy zapisy ustawy gwarantujące obywatelom i obywatelkom:
1. prawo do bezstronnego, niezależnego od politycznych wpływów wymiaru sprawiedliwości,
2. inicjatywę, dzięki której mogą oni sami proponować kandydatów na członków KRS,
wymóg publicznego przesłuchania kandydatów oraz ogłoszenia ich listy co najmniej tydzień przed wyborami. Oznacza to iż każdy może monitorować ten proces.

Przyjęcie ustawy zapewni wprowadzenie realnych, demokratycznych zmian w strukturze wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie pozwoli na zmianę bez naruszania Konstytucji RP, podważania niezależności sądów i niezawisłości sędziów, które wprowadza projekt forsowany przez Zbigniewa Ziobrę.*

* Opinia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS: "Przekazany projekt jest kolejną próbą modyfikacji statusu konstytucyjnego organu stojącego na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów, tj. Krajowej Rady Sądownictwa"

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności i niezawisłości sądów i zapobiega upartyjnieniu wymiaru sprawiedliwości.

Wniesiony do Sejmu rządowy projekt ustawy zmieniający sposób funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa łamie konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy, oddając wpływ na wybór sędziów politykom [1]. Wprowadza niekonstytucyjny podział Rady na dwie izby, co sprawi że proces wyłaniania sędziów, a także występowanie w obronie sądów zostanie skrajnie upolityczniony. Ponadto projekt PiS zakłada wygaszenie kadencji większości obecnych członków Rady w ciągu 30 dni od wejścia ustawy. Na ich miejsca wejdą zależni od PiS sędziowie - podlegli Ziobrze urzędnicy [2].

Zarówno rząd jak i obywatele mówią o konieczności zmian w systemie sądownictwa. Alternatywą dla zastanego systemu nie może być jednak podporządkowanie całego wymiaru sprawiedliwości jednemu człowiekowi – prokuratorowi generalnemu.

Odpowiadając na potrzebę reformy Stowarzyszenie Sędziów „Iustitia” reprezentujące 1/3 sędziów w Polsce, zaproponowało projekt ustawy dającej różnym grupom i instytucjom wpływ na kształt Krajowej Rady Sądownictwa [3]. Wprowadza ona oczekiwane zmiany, nie naruszając przy tym Konstytucji. Projekt ustawy zyskał szerokie poparcie środowiska sędziowskiego [4]. Został bez zmian złożony w Sejmie przez Platformę Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe i Nowoczesną [5].

Projekt PiSu upolityczniający sądy już w najbliższą środę trafi pod obrady Sejmu. Zwracamy się do wszystkich obywateli i obywatelek, a także inicjatyw i organizacji o udzielenie poparcia dla projektu ustawy, która stanowi realną alternatywę dla "dobrej zmiany" w sądach.

PODPISZ APEL, DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU ==> http://bit.ly/2ntz4Jm I ZAPROŚ ZNAJOMYCH!

[1] Opinia Naczelnego Sądu Administracyjnego do rządowego projektu zmian w KRS: http://bit.ly/2mY7wzR
[2] Krajowa rada sędziów Ziobry? Możliwość więcej niż teoretyczna: http://bit.ly/2ntzob2
[3] Porównanie projektów Ministerstwa Sprawiedliwości i Iustitii: http://bit.ly/2nVGEQi
[4] Uchwały przyjęte 20 marca 2017 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów i Zebranie Przedstawicieli Zebrań Sędziów Apelacji: http://bit.ly/2olxInW
[5] Opozycja złożyła projekt stowarzyszenia "Iustitia" dot. zmian w KRS: http://bit.ly/2omqYXr

UWAGA: Obecnie budujemy kolicję dla poparcia apelu. Organizacje i indywidulane osoby będziemy dodawać na bieżąco

Obecnie w apelu biorą udział:
Komitet Obrony Demokracji
Strajk Obywatelski

Sposób dostarczania

Planujemy przekazanie posłom i posłankom petycję, albo zorganizować demonstracje w tym temacie.

Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2017-04-05 16:51:27 +0200

Poztywna opinia KRS o ustawie przygotowanej przez stowarzyszenie ''Iustita'': http://krs.gov.pl/pl/aktualnosci/d,2017,4/4726,opinia-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-4-kwietnia-2017-r-wo-020-2917-druk-sejmowy-nr-1435

2017-04-04 23:26:43 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2017-04-03 13:21:23 +0200

O petycji: http://wyborcza.pl/7,95891,21584304,chcemy-by-sady-sluzyly-obywatelom-a-nie-partyjnym-interesom.html

2017-04-03 07:36:10 +0200

Zebrano 500 podpisów

2017-04-02 11:09:51 +0200

Zebrano 100 podpisów

2017-04-02 09:28:21 +0200

Zebrano 50 podpisów

2017-04-01 19:19:47 +0200

Zebrano 25 podpisów

2017-04-01 16:46:16 +0200

Zebrano 10 podpisów