Przejdź do treści głównej

Do: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Konwencja Stambulska to nasza Konwencja - brońmy jej!

My, niżej podpisane i podpisani, apelujemy do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności niektórych przepisów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencji Stambulskiej), a także jej tłumaczenia, z Konstytucją RP (sygn. akt K 11/20).

Przemoc wobec kobiet, w tym przemoc w rodzinie, jest pogwałceniem fundamentalnych praw człowieka i stanowi najbardziej drastyczną formę dyskryminacji ze względu na płeć. W Unii Europejskiej jedna kobieta na trzy doświadcza w życiu przemocy fizycznej lub seksualnej, najczęściej ze strony partnera. W czasie izolacji związanej z pandemią COVID-19 skala przemocy domowej dodatkowo wzrosła. To sprawa publiczna, a obowiązkiem rządzących jest przeciwdziałać przemocy.

Obowiązek ten wynika między innymi z Konwencji Stambulskiej, która jest w Polsce powszechnie obowiązującym prawem, w związku z jej ratyfikacją w 2015 r. Konwencja podchodzi do zjawiska przemocy kompleksowo i dostarcza niezbędnych narzędzi prawnych do: 1) przeciwdziałania przemocy, 2) zapewnienia przed nią ochrony, 3) wsparcia ofiar i 4) karania sprawców. Pełne wdrożenie postanowień Konwencji to skuteczna broń w walce z przemocą ze względu na płeć.

Tymczasem rządzący, zamiast efektywnie wdrażać Konwencję, od lat ją atakują. Takim atakiem jest wniosek złożony przez Premiera do Trybunału Konstytucyjnego, wniosek, który został oparty na nieprawdziwych założeniach dotyczących treści i celów Konwencji oraz podważa ustanowione w niej standardy. Dlatego apelujemy o jego wycofanie.

Panie Premierze, to jest Nasza Konwencja i będziemy je bronić!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

1 na 3. Tyle kobiet w Unii Europejskiej doświadcza w życiu przemocy fizycznej lub seksualnej, najczęściej ze strony partnera. W czasie pandemii COVID-19 skala przemocy domowej dodatkowo wzrosła.
Konwencja Stambulska to obecnie najskuteczniejsza broń prawna w walce z przemocą ze względu na płeć. Tymczasem rządzący, zamiast efektywnie wdrażać Konwencję, od lat ją atakują.
Takim atakiem jest bezpodstawny wniosek złożony przez Premiera do Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie Konwencji Stambulskiej. Dlatego apelujemy o jego wycofanie.

Nowe informacje

2021-11-28 14:15:05 +0100

Zebrano 100 podpisów

2021-11-27 16:54:47 +0100

Zebrano 50 podpisów

2021-11-27 14:51:31 +0100

Zebrano 25 podpisów

2021-11-27 13:55:37 +0100

Zebrano 10 podpisów