Przejdź do treści głównej

Do: Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer

Kuratorze! Skup się na swojej pracy, nie na walce ze społecznością nauczycielską i uczniowską

Kuratorze! Skup się na swojej pracy, nie na walce ze społecznością nauczycielską i uczniowską

Czego się domagamy?
- nieingerowania w prywatne poglądy uczniów i nauczycieli,
- poszanowania praw uczniów i nauczycieli. Rolą kuratora jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego, a nie podważanie podstawowych praw człowieka oraz próby zastraszania społeczności szkolnej za posiadanie i chęć wyrażania własnych poglądów,
- akceptacji faktu, że społeczność uczniowska i nauczycielska jest różnorodna,
- niedyskryminowania żadnej mniejszości, w tym osób LGBTQ+,
- niewykorzystywania swojego stanowiska do promowania własnej partii,
- natychmiastowego sprostowania wcześniejszych wypowiedzi o wysyłaniu danych uczniów i nauczycieli, biorących udział w strajkach, do Ministerstwa Oświaty,
- skupieniu się na swoich obowiązkach, a zaprzestaniu walki ze społecznością uczniowską i nauczycielską,
- dążeniu do edukacji na poziomie europejskim, nie średniowiecznym,
- skupieniu się na rzeczywistych problemach szkół w województwie łódzkim (np. brakiem dostępu do solidnego sprzętu potrzebnego przy e-learningu, przemocy w szkołach, czy przestarzałości statutów w szkołach).

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

W związku z karygodnym zachowaniem łódzkiego kuratora oświaty związanym z ostatnimi strajkami, w których uczestniczyło wielu uczniów, uczennic, nauczycieli oraz nauczycielek, domagamy się natychmiastowej zmiany postępowania. Łódzkie Kuratorium Oświaty musi skupić się na faktycznych problemach szkół i uczelni w naszym regionie. Jako uczniowie i uczennice jesteśmy przerażeni działaniami nowego ministra edukacji - Przemysława Czarnka oraz osób, które już zdążył powołać na stanowiska. Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu szkół do indoktrynacji dzieci i młodzieży w myśl partii rządzącej. Szkoły są miejscem edukacji i rozwoju, powinny akceptować wszystkich uczniów, uczyć empatii i być bezpiecznym miejscem dla każdej osoby. Szkoły nie mogą być miejscem popularyzowania dyskryminacji i akceptowania przemocy. Prawo do posiadania własnych poglądów oraz manifestowania ich zagwarantowane jest przez Konstytucję. Żaden kurator, czy minister nie może odbierać uczennicom i nauczycielom tych norm. Grożenie konsekwencjami, w tym zwolnieniami, za korzystanie ze swoich praw obywatelskich jest karygodne i nigdy nie powinno mieć miejsca.

Edukacja jest naszą bronią w walce o poszanowanie naszych praw i równość - nie damy sobie tego odebrać!

Łódź, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-11-15 23:46:39 +0100

Zebrano 50 podpisów

2020-11-12 19:08:06 +0100

Zebrano 25 podpisów

2020-11-11 16:04:47 +0100

Zebrano 10 podpisów