Przejdź do treści głównej

Do: Minister Zdrowia, Prof. dr n.med. Łukasz Szumowski

List otwarty do Ministra Zdrowia Prof. Łukasza Szumowskiego

AT
Picture
Kampanię utworzył(a)
Andrzej Trzeciakowski

Dziękujemy bardzo! List otwarty wraz z podpisami został przekazany Ministrowi Zdrowia, Prof. Łukaszowi Szumowskiemu.

Zakończenie kampanii związane jest z oczekiwanym ogłoszeniem rekomendacji Pana Ministra Zdrowia, dotyczącej oceny możliwości przeprowadzenia (w jakikolwiek sposób) wyborów prezydenckich zaplanowanych na dzień 10 maja br.

List otwarty do Ministra Zdrowia Prof. Łukasza Szumowskiego

L i s t o t w a r t y

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim trudnym dla nas czasie Pan jeden, jak się wydaje, spośród występujących przedstawicieli władzy, wykazał się troską o stan naszego zdrowia. Zdawał się Pan kierować interesem społecznym, a nie doraźnymi korzyściami politycznymi. Dziś chorobliwe pomysły jednego człowieka popartego przez jego bezwolne otoczenie zagrażają naszej ojczyźnie.
Dlatego zwracamy się do Pana, człowieka i lekarza, który dba o zdrowie powierzonych mu pacjentów. Organizowanie wyborów w jakiejkolwiek formie w warunkach epidemii jest groźną dla zdrowia Polaków farsą, jest kpiną z demokracji i próbą ukazania Polaków jako ludzi całkowicie bezmyślnych. Jest to obce naszej tradycji dążenia do wolności i swobody.
Wierzymy, że Pan jest w stanie swoim autorytetem powstrzymać groźne dla Polski szaleństwo.

List został podpisany 5 kwietnia 2020 roku przez:
Henryk Wujec
Ludwika Wujec
Jan Lityński
Wacława Bujak
Maria Bujak
Bogdan Bujak
Bogdan Lis
Zbigniew Janas
Piotr Szczepański
Mirosław Odorowski
Janusz Onyszkiewicz
Barbara Labuda
Ewa Kulik
Danuta Przywara
Barbara Wolniewicz-Grzelak
Janusz Grzelak
Jan Tomasz Lipski
Krzysztof Pusz
Seweryn Blumsztajn
Łuczywo Witold
Andrzej Trzeciakowski
Hanna Fedorowicz
Jacek Fedorowicz
Maja Komorowska
Jacek Bocheński
prof. Andrzej Friszke
prof. Jerzy Zdrada
Powstańcy warszawscy:
Anna Jakubowska ps. „Paulina”
Halina Jędrzejewska ps. „Sławka”
Wanda Tracz Stawska ps. „Pączek”
Anna Trzeciakowska ps. „Grodzka”
Maria Wiśniewska ps. „Malina”
Krystyna Zachwatowicz-Wajda ps. „Czyżyk”

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Konieczność przełożenia terminu majowych wyborów prezydenckich w obliczu pandemii i krachu gospodarczego jest niemal dla wszystkich obywateli sprawą oczywistą. Wydaje się, że jedyną osobą w obecnym rządzie, która może położyć tamę tym wyborom jest właśnie minister zdrowia, Prof. Łukasz Szumowski. Tylko on może zatrzymać parcie do władzy, która nie liczy się ze zdrowiem, życiem i sytuacją ekonomiczną Polaków. Tylko on może powiedzieć, że w tym stanie epidemii koronawirusa wybory odbyć się nie mogą. Pan minister Szumowski ma obecnie niemal żelazną pozycję w rządzie i dlatego odwołujemy się do niego jako do człowieka i lekarza z apelem o powstrzymanie tego szaleństwa, jakim są majowe wybory prezydenckie.

Presja społeczna może ten apel wzmocnić, dlatego też proszę Was wszystkich gorąco o możliwie jak najszersze udostępnianie tego Listu otwartego tam, gdzie to tylko możliwe.

Sposób dostarczania

List zostanie wysłany na adres:
Szanowny Pan
Prof. dr. n.med. Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Nowe informacje

2020-04-07 20:26:23 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2020-04-07 00:11:54 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-04-06 16:30:44 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-04-06 15:34:14 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-04-06 15:09:57 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-04-06 14:49:57 +0200

Zebrano 10 podpisów