Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Opole

Miasto to MY!

Miasto to MY!

Szanowny Panie Prezydencie!

Wzywamy do odstąpienia od budowy węzła komunikacyjnego Opole Wschód w wersji proponowanej obecnie, jako inwestycji niepotrzebnej w takiej formie, nieekologicznej i nieekonomicznej.

Domagamy się natychmiastowego zaprzestania wycinek drzew w mieście do czasu przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i podległych mu wydziałach kontroli zarządzania zielenią, przez specjalną komisję powołaną w tym celu przez Radę Miasta.

Domagamy się także rozpoczęcia dialogu z mieszkańcami i mieszkankami w kwestii zarządzania zielenią oraz przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych w tym zakresie. Tego wymagają zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, które obecnie są łamane.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Uważamy, że rozpoczęcie inwestycji, jaką jest masowe wycinanie drzew w rejonie dworca Opole-Wschód przed wydaniem ostatecznej decyzji przez Generalna Dyrekcję Ochrony Środowiska stanowi rażące naruszenie procedur. Uważamy to za demonstrację siły oraz świadomy akt antagonizowania społeczeństwa.

Podajemy w wątpliwość zasadność przekazania zarządzania zielenią w mieście do Miejskiego Zarządu Dróg. Samą zmianę nazwy na Miejski Zarząd Dróg i Zieleni uważamy za drwinę.

Obywatele mają prawo do współdecydowania o miejscu swojego życia. Naruszanie procedur prawnych oraz społecznych zasad partnerstwa jest procederem niedemokratycznym. Domagamy się rzetelnych konsultacji społecznych w sprawach rozwoju miasta, w tym zieleni miejskiej.

Wzywamy do zrównoważonego rozwoju miasta, społecznego, gospodarczego i przyrodniczego. Preferencje tylko dla rozwoju gospodarczego, jak wskazują doświadczenia krajów zachodnich, prowadzą do upadku miasta. Domagamy się zmiany polityki zarządzania miastem i nadania odpowiednio wysokiej rangi również rozwojowi społecznemu i przyrodniczemu. Chcemy rzetelnej i transparentnej informacji.

Na zakończenie oświadczamy, że język używany przez przedstawicieli Urzędu Miasta Opole w dyskusji na temat spraw dotyczących miasta jest wysoce niewłaściwy, obciążający ekologów i inne grupy aktywistów za niepowodzenia ratusza. Oświadczamy, że jako obywatele mamy prawo do wyrażania swoich przekonań, nawet wtedy, gdy są niezgodne z opiniami władz. Jako ekolodzy posiadamy wiedzę, którą możemy służyć ku powszechnemu dobru Wszelkie próby poniżania i dyskredytacji podlegają procedurom prawnym, które możemy wykorzystać.

województwo opolskie, Opole

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2018-03-20 20:34:10 +0100

Zebrano 100 podpisów

2018-03-08 10:02:55 +0100

Zebrano 50 podpisów

2018-03-04 11:09:13 +0100

Zebrano 25 podpisów

2018-03-03 23:03:59 +0100

Zebrano 10 podpisów