Przejdź do treści głównej

Do: Marcin Krupa Prezydent Katowic

Nie chcemy smogu w Katowicach

Domagamy się od władz Katowic podjęcia pilnej i skutecznej walki ze smogiem!

W szczególności apelujemy o podjęcie następujących działań w walce o zdrowie mieszkanek i mieszkańców:

1) Szybkie i skuteczne informowanie o zagrożeniu związanym z poziomem zanieczyszczenia powietrza. Powinno się to odbywać poprzez oficjalne ogłoszenia kierowane do całej społeczności. Szczegółowe informacje powinny być wysyłane do dyrektorów szkół i przedszkoli w celu ochrony dzieci przed narażeniem na smog.

2) Wprowadzenie skutecznej kontroli przez strażników miejskich, gminnych lub policję, czy podejrzany dym nie jest efektem spalania odpadów (co jest w Polsce nielegalne).

3) Naciskanie na szybkie przyjęcie uchwały antysmogowej. Uchwałę podejmuje Sejmik Województwa, jednak głos przedstawicieli gmin w tym zakresie ma duże znaczenie!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Smog zabija! W całej Polsce rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 48 tysięcy osób. Problem bezpośrednio powiązany jest z niską emisją – spalaniem węgla, drewna i odpadów w gospodarstwach domowych. Świadczy o tym skrajne nasilenie zjawiska w miesiącach zimowych, czyli w sezonie grzewczym.

Władze miast i gmin mogą angażować się w szereg innych działań takich jak edukowanie o zagrożeniach czy też dofinansowywanie wymiany palenisk, wprowadzenie zwolnień podatkowych dla gospodarstw, które przeszły na bardziej przyjazne środowisku sposoby ogrzewania czy też inwestowanie w wprowadzenie centralnego ogrzewania w miejscach gdzie jest to możliwe.

Wiele osób w Polsce uważa, że spalanie odpadów jest OK. Odpowiednie służby powinny (straż gminna lub miejska) powinny otrzymać od władz specjalne uprawnienia w zakresie kontroli palenisk na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, a władze powinny monitorować ich realizację.

Aby to się stało, potrzebne jest zbudowanie w naszym mieście społeczności, która będzie naciskać w tej sprawie. Pierwszy krok to podpisanie apelu o wprowadzenie najpilniejszych działań. Podobne podjęły już samorządy w różnych miejscach w Polsce.

Władze samorządowe na poziomie województwa mogą przyjmować uchwały antysmogowe, które ograniczają emisję szkodliwych substancji powstające podczas ogrzewania domów. Właśnie taką uchwałę przyjął Sejmik Województwa Małopolskiego. Prace nad uchwałami trwają w woj. śląskim i dolnośląskim. Jednak problem smogu występuje w całym kraju i wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach administracji.

Niezależnie od działań podejmowanych na poziomie państwa i województwa, władze gmin i miast także mogą lepiej chronić swoich mieszkańców przed szkodliwymi zanieczyszczeniami. Nasze postulaty to niezbędne minimum, aby chronić zdrowie i życie.

Nie daj się truć ani jeden dzień dłużej. Podpisz i udostępnij apel!

Katowice, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2017-02-03 17:54:40 +0100

http://katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=2265&ListID={D5DEA5D0-1093-414A-AB2A-4A83B293CB9E}

2017-02-01 18:22:29 +0100

Wspaniale,
mamy już ponad 100 głosów, które zebraliśmy wspólnie.
Bez Was, nie byłoby to możliwe, jednak wierzę, że dopiero się rozkręcamy👏👏👏

Udostępniamy apel szerokim frontem, tak żeby zdobywać kolejnych przychylnych nam Człowieków😊

RAZEM zdziałamy więcej, nie tylko wirtualnie, ale też realnie.

Dziękuję i proszę o więcej!

2017-02-01 15:20:29 +0100

Zebrano 100 podpisów

2017-01-30 22:42:50 +0100

Dziękuję za podpisy i poparcie już udzielone, ale proszę o więcej😊😊😊

2017-01-30 14:40:58 +0100

Zebrano 50 podpisów

2017-01-28 19:36:01 +0100

Zebrano 25 podpisów

2017-01-27 09:55:34 +0100

Zebrano 10 podpisów