Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent i Radni m.st. Warszawy

NIE dla domu kultury kosztem Parku Praskiego!

Apelujemy o zablokowanie inicjatywy budowy domu kultury, kolejki gondolowej i innych absurdalnych „atrakcji”, kosztem dewastacji Parku Praskiego.

Przypominamy, że proponowane działania nie były konsultowane z mieszkańcami, nie były także omawiane na jakiejkolwiek merytorycznej komisji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Są szkodliwą i kosztowną samowolą Zarządu Dzielnicy, który w dodatku utracił poparcie większości radnych.

Dwa lata temu projekt obejmujący budowę domu kultury, zadaszenia muszli koncertowej oraz budowy tarasu widokowego miały pochłonąć 61 mln zł. W najnowszej odsłonie projekt zakłada dodatkowo budowę kolejki gondolowej, która co najmniej podwoi te koszty. Inwestycja jest absurdalna, kosztowna i nigdy nie zostanie zrealizowana. Koszty tworzenia kolejnych opracowań w tej sprawie przekładają się na kolejne zmarnowane środki budżetowe. Priorytetem władz winna być poprawa warunków mieszkaniowych Prażan! Przecież przeszło 1000 praskich mieszkań nie ma dostępu do toalet czy centralnego ogrzewania!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Ta decyzja została podjęta bez zasięgnięcia opinii u mieszkańców. Projektu uchwały nie omawiały też merytoryczne komisje Rady Dzielnicy.

Czy naprawdę nasze władze nie mają lepszych pomysłów na zagospodarowanie stu kilkudziesięciu milionów złotych?

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2019-03-06 22:19:30 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-03-06 19:48:46 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-03-06 17:36:56 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-03-06 16:32:29 +0100

Zebrano 10 podpisów