Przejdź do treści głównej

Do: Burmistrz Miasta Lubartów, Krzysztof Paśnik; Prezydent Miasta Puławy, Paweł Maj; Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk

NIE dla kontenerów socjalnych!

Domagamy się rezygnacji z zakupu kontenerów socjalnych w Lubartowie oraz usunięcia kontenerów socjalnych z lokalnych strategii, planów, kampanii i budżetu miasta w Lubartowie, Puławach oraz w Lublinie. Kontenery socjalne nie są metodą na rozwiązywanie problemów społecznych.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Kontenery to ZŁE rozwiązanie, bo w ten sposób:

1. gettoizuje się przestrzeń i segreguje ludzi
Zamiast zmniejszać nierówności społeczne, które cofają rozwój, zwiększa się dysproporcje; tworzy się idealną przestrzeń do generowania wielopokoleniowej biedy. Jest to działanie perspektywicznie szkodliwe dla całego miasta.

2. stygmatyzuje się mieszkańców i mieszkanki w kryzysie
Zamiast wspierać ich w przełamywaniu tych kryzysów, pozwala się na utrwalanie uprzedzeń i wytykanie ludzi palcami jako „gorszych”. Nikt nie chce „kontenerowego śmietniska” w sąsiedztwie. Błędnym jest twierdzenie, że sytuacja, z jaką ludzie się mierzą zależy tylko od nich, że są jedynym źródłem swoich problemów, bez dociekania jak warunki zewnętrzne na to wpływają.

3. stwarza się upodlające warunki życia
Pogłębia się trudną sytuację lokatorów i lokatorek, podnosi się im koszty życia drogim ogrzewaniem elektrycznym. Jak osoba, która nie jest w stanie zapłacić obecnej stawki czynszu, ma płacić wyższe rachunki za media? Miesięczny koszt życia w takim kontenerze sięga do 1000 zł zimą. Mieszkańcy i mieszkanki będą ogrzewać kontener butlami gazowymi, co stwarza niebezpieczeństwo. Kto weźmie za to odpowiedzialność? Jakie warunki zapewni się ludziom? Kontener rozgrzany do kilkudziesięciu stopni w lecie, z minusową temperaturą nie do wytrzymania w zimie, spływająca po ścianach skroplona woda, wilgoć i grzyb – to nie są godne warunki do życia dla lokatorów i lokatorek.

4. przyczynia się do generowania smogu
Zbyt wysokie koszty doprowadzą lokatorów i lokatorki do szukania tanich alternatyw grzewczych, poza kontrolą urzędu, które mogą być niespójne z ogólnopolskimi i europejskimi dążeniami antysmogowymi.

Doświadczenie z Bydgoszczy pokazuje, że początkowo kwateruje się w kontenerach socjalnych lokatorów i lokatorki napiętnowanych jako „trudnych”, a potem przydział dostają też osoby oczekujące na lokal socjalny w kolejce, w tym osoby z niepełnosprawnością i rodziny z dziećmi. Poznań i Bydgoszcz zrezygnowały z pomysłu kontenerów ze względu na ich nieopłacalność i niehumanitarność.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach powinno odbywać się poprzez: budowę i remonty mieszkań komunalnych, podnoszenie ich standardu, a nie prowadzenie polityki marginalizacji społecznej!

Zależy nam na tym, by nasi sąsiedzi i sąsiadki mieli godne warunki mieszkaniowe oraz poczucie bezpieczeństwa we własnym domu.

Lubartów:
Radni i radne przeznaczyli 200 tys. zł na kontenery socjalne dla lokatorów i lokatorek w kryzysie zadłużenia.

Puławy:
Od ponad roku Prezydent Miasta Puławy prowadzi kampanię na rzecz budowy kontenerów socjalnych.

Lublin:
Radni wpisali budowę kontenerów socjalnych w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2019-2023.

Sposób dostarczania

Apel doręczymy na początku lipca i poinformujemy was, gdy otrzymamy odpowiedź.

Links

Nowe informacje

2020-06-05 12:45:26 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-06-04 18:44:57 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-06-04 13:38:53 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-06-04 00:38:05 +0200

Zebrano 10 podpisów