Przejdź do treści głównej

Do: Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł

Nie dla LEX DEWELOPER na radomskich Borkach

Szanowny Panie Wojewodo!
Apelujemy o uchylenie uchwały Rady Miasta Radomia w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego, na terenie zlokalizowanym nad zalewem ,,Borki”. Spółka RTBS ,,Administrator” planuje wybudować 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na podstawie Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. ,,Lex Deweloper”).

W oparciu o specustawę deweloper chce zrealizować inwestycję, na którą nie byłoby zgody w normalnym trybie.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

- Zalew na Borkach jest ostoją w samym sercu miasta, miejscem bardzo ważnym w życiu społecznym i kulturowym mieszkańców Radomia. Inwestycja narusza lokalny krajobraz słusznie uznawany za tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, których tak bardzo brakuje na mapie Radomia. Jest to miejsce symboliczne, zalew został wykopany przez mieszkańców w czynie społecznym. W okolicach zalewu mieszkańcy chętnie widzieliby kompleks rekreacyjno-sportowy, a nie blokowisko.
- Planowana inwestycja rażąco narusza zapisy mpzp w tym:
*przewiduje podwyższenie o dwie kondygnacje jednego budynku a pozostałych czterech budynków o jedną kondygnację;
* przewiduje niższy wskaźnik miejsc postojowych;
*przewiduje zmianę odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy
Wszystkie te czynniki negatywnie wpłyną na funkcjonowanie całej okolicy.
- Osiedle mieszkaniowe swoimi gabarytami przytłoczy okolicę- w najbliższym sąsiedztwie są tylko domki jednorodzinne
- Inwestycja nadmiernie obciąży lokalną infrastrukturę, która jest niedostosowana do takiej ilości mieszkańców, w szczególności w okresie letnim, gdy ruch w tej okolicy przybiera na sile

Apelujemy o zachowanie rekreacyjnego charakteru terenów wokół zalewu na Borkach. Każdy centymetr zieleni jest ważny z uwagi na bardzo niską jakość powietrza w naszym mieście. Realizacja tej uchwały znacząco obniży walory tego miejsca.
W imieniu mieszkańców zwracamy się z prośbą o uchylenie tej szkodliwej uchwały.

Radom, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-01-05 15:06:17 +0100

Zebrano 500 podpisów

2021-12-29 22:11:52 +0100

Zebrano 100 podpisów

2021-12-29 18:02:59 +0100

Zebrano 50 podpisów

2021-12-29 12:46:28 +0100

Zebrano 25 podpisów

2021-12-29 11:09:11 +0100

Zebrano 10 podpisów