Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, Rada m.st. Warszawy, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki

Nie dla Nycz Tower 2.0!

Sprzeciwiamy się budowie Nycz Tower 2.0. Nie chcemy budowy nowoczesnego budynku usługowego na terenie zielonym parafii św. Barbary w Śródmieściu w miejscu dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego.

Nie zgadzamy się na usunięcie drzew. Jesteśmy przeciwko niszczeniu zabytkowej tkanki stolicy. Nie chcemy patodeweloperki!

Apelujemy o podjęcie działań w celu zatrzymania szkodliwej inwestycji.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Budowa przez Kościół pięciopiętrowego budynku usługowego będzie wymagała wycinki wielu drzew. Dodatkowo budowa parkingu podziemnego może doprowadzić do obniżenia poziomu wody i obumarcia okolicznego drzewostanu.

Inwestycja ma mieć miejsce na terenie wpisanym w 2020 roku do rejestru zabytków. Zabudowa tej przestrzeni doprowadzi do zniszczenia historycznej tkanki Śródmieścia, na co wskazuje Narodowy Instytutu Dziedzictwa w wydanej przez siebie opinii.

Instytut pisze w opinii, że „zamiar budowy nowej plebanii na terenie stanowiącym obszar historycznego Cmentarza Świętokrzyskiego stanowi drastyczną ingerencję w obszar zabytkowej nieruchomości, wysoce szkodliwą dla jej integralności".

Jak wskazuje NID "zmiana kształtu, wielkości oraz sposobu zagospodarowania terenu bezpośrednio otaczającego kościół spowoduje zniszczenie wartości zabytkowych całego zespołu sakralnego jako dokumentu historii i przedmiotu badań naukowych".

Instytut podkreśla, że "teren wokół świątyni w granicach jego ogrodzenia stanowi materialny ślad historii miasta i element jego tożsamości kulturowej”.

Uznajemy, że dawne miejsce pochówku nie powinno być wykorzystane pod budowę inwestycji deweloperskiej. Powinno być traktowane z szacunkiem.

Sposób dostarczania

Osobiście

Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2023-02-01 22:07:14 +0100

Zebrano 100 podpisów

2023-02-01 15:54:29 +0100

Zebrano 50 podpisów

2023-02-01 12:16:40 +0100

Zebrano 25 podpisów

2023-02-01 10:23:17 +0100

Zebrano 10 podpisów