Przejdź do treści głównej

Do: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera

Nie dla systematycznego zakazywania pokojowych, legalnych demonstracji!

Szanowny Panie Wojewodo,
zwracamy się z apelem o zaprzestanie uniemożliwiania pokojowego wyrażania poglądów poprzez zakazywanie zgromadzeń obywatelek i obywateli, które odbywają się dziesiątego dnia każdego miesiąca w okolicach Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie.

Sąd już kilkukrotnie potwierdził, że zgromadzenia te są zgłaszane zgodnie z prawem. Wydawanie zarządzenia zastępczego zakazującego demonstracji na kilka godzin przed ich rozpoczęciem lub w czasie ich trwania ma na celu jedynie uniemożliwienie odwołania się do sądu. Otwiera to drogę do kolejnych naruszeń praw obywatelskich.

Mówimy NIE łamaniu prawa przez urzędników rządowych, odbieraniu nam konstytucyjnej wolności zgromadzeń i możliwości odwoływania się do sądu od niezgodnych z prawem decyzji urzędników!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Nie ma naszej zgody na ograniczanie wolności zgromadzeń! Dziesiątego dnia każdego miesiąca jesteśmy świadkami bulwersujących wydarzeń na Krakowskim Przedmieściu. Policja legitymuje i zatrzymuje dziesiątki osób, które biorą udział w legalnej, pokojowej, zgłoszonej zgodnie z ustawą o zgromadzeniach manifestacji Stowarzyszenia "Obywatele Solidarnie w Akcji"(OSA). Dochodzi także do tak groźnych sytuacji, jak wywracanie drabin na uczestników demonstracji. Policja powołuje się przy tym na zakaz organizowania demonstracji wydany przez wojewodę. Szczególnie uderzający jest fakt, że wojewoda decyzję o zakazaniu demonstracji wydaje na kilka godzin przed jej rozpoczęciem lub w jej trakcie, celowo uniemożliwiając odwołanie od tej decyzji do sądu.
Jednocześnie policja uniemożliwia odbycie się legalnej, pokojowej, zgłoszonej zgodnie z ustawą o zgromadzeniach pikiecie Stowarzyszenia Tama Warszawa na skwerze Hoovera oraz drugiej pikiecie Stowarzyszenia OSA, odbywającego się pod Kordegardą. Należy zaznaczyć, że sądy już wielokrotnie orzekały, że wszystkie trzy zgromadzenia odbywają się zgodnie z prawem, także z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy Prawo o Zgromadzeniach. Obywatele Solidarnie w Akcji ośmiokrotnie wygrali w sądzie, a Tama Warszawa – sześciokrotnie. Niestety, wyroki sądów w tej sprawie nie są respektowane.
Działania wojewody stanowią naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 11 oraz art.13) i mogą prowadzić do nałożenia na Polskę kar finansowych. Wszyscy zapłacimy za politycznie motywowane decyzje.
Celem działań wojewody powinno być łagodzenie sporów społecznych, a nie ich zaostrzanie. Zakazywanie demonstracji opozycji w Rosji w 2012 roku doprowadziło do wybuchu zamieszek. Jeśli demonstracje obywatelskie będą w dalszym ciągu zakazywane i pacyfikowane, podobnie może zdarzyć się w Polsce.

fot. Marta Bogdanowicz, "Spacerowiczka"
Demonstracja Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji 10 października 2017

Nowe informacje

2018-01-06 21:36:48 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2017-12-11 07:27:48 +0100

Zebrano 500 podpisów

2017-11-11 11:29:52 +0100

Zebrano 100 podpisów

2017-11-10 17:56:39 +0100

Zebrano 50 podpisów

2017-11-10 15:50:22 +0100

Zebrano 25 podpisów

2017-11-10 15:23:16 +0100

Zebrano 10 podpisów