Przejdź do treści głównej

Do: Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki, Pełnomocnik Rządu RP do spraw CPK Sp. z o.o. Marcin Horała, Wojewoda Śląski–Jarosław Wieczorek, Prezes Zarządu CPK Sp. z o.o. – Mikołaj Wild

Nie dla zniszczenia Leśnego Pogotowia przez koleje CPK w wariancie W72 przez centrum Mikołowa!

Żądamy zaprzestania procedowania wariantu W72 Kolei Dużych Prędkości biegnącego przez centrum Mikołowa oraz Kamionkę! Odcinek ten pomimo krótkiej odległości niespełna 7 kilometrów powoduje ogrom szkód dla mieszkańców jak i środowiska!

W tym zniszczenie Leśnego Pogotowia poprzez zajęcie części jego terenu pod inwestycję CPK oraz jej bardzo bliskie sąsiedztwo. Spowoduje to, że jego dalsza działalność w tym miejscu przestanie być możliwa! Do Pogotowia rocznie trafia dwa i pół tysiąca dzikich zwierząt, które do rekonwalescencji potrzebują ciszy i spokoju. Ogromny huk oraz wibracje spowodowane przejeżdżającymi 180 pociągami dziennie spowoduje ich ciągły niepokój a w konsekwencji śmierć. Do Leśnego Pogotowia trafiają dzikie zwierzęta, często pod ścisłą ochroną, które zostały poszkodowane w wyniku różnych zdarzeń komunikacyjnych lub zostały odtrącone przez stado. Zdecydowana większość zwierząt po rekonwalescencji w Leśnym Pogotowiu trafia z powrotem na łono natury. Jest to jedno z kilku tego typu miejsc w Polsce. Prowadzone jest przez Pana Jacka Wąsińskiego, który od 30 lat każdego dnia wkłada w nie swoje serce, w tym czasie ratując 30 tysięcy dzikich zwierząt skazanych na śmierć.
https://www.facebook.com/lesnepogotowie

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Ponadto, szkody jakie powoduje wariant granatowy W72 na odcinku przez Kamionkę i centrum Mikołowa to między innymi:

- Wyburzenia, których ilość jest trudna do oszacowania. Dzień przed ogłoszeniem wariantu W72 jako inwestorskiego do wyburzenia na Kamionce oraz w centrum Mikołowa było łącznie 145 domów oraz 317 mieszkań (na odcinku niespełna 7 kilometrowym!). W dniu ogłoszenia wariantu jako inwestorskiego zakres koniecznych wyburzeń został nieprawdopodobnie zmniejszony. W każdej chwili CPK może zwiększyć zakres wyburzeń by zgodnie z przepisami móc przeprowadzić autostradę kolejową przez ten odcinek.

- Dewastuje Zespół Krajobrazowo Przyrodniczy Dolina Jamny. Jedyny prawnie chroniony obszar przyrodniczy w Mikołowie. Jest on również bardzo bogaty przyrodniczo, od kilkudziesięciu lat dziewiczy. Są to zielone płuca Mikołowa.

- Przy trasie KDP przez centrum Mikołowa znajdują się dwa szyby z historycznej płytkiej eksploatacji węgla kamiennego, których eksploatacja znajdowała się 40 - 50 metrów pod poziomem gruntu! Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że obszar po eksploatacyjny jest rozległy, co jakiś czas obserwowane są obniżenia gruntu. Pojawiło się również małe zapadlisko przy blokach na osiedlu Mickiewicza. Wibracje spowodowane przejeżdżającymi pociągami, ich częstotliwość mogą doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji, w której domy oraz bloki w sąsiedztwie zaczną się rozpadać lub pociąg może wpaść do zapadliska powstałym na torach!!! CPK nie uwzględniło szkód górniczych w swojej analizie!! O uwzględnienie przez CPK szkód górniczych w analizach zaapelował do Wicepremiera Marcina Horały Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek podczas Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach 05 kwietnia 2023.

- W promieniu 100 metrów od środka torów znajdują się 32 budynki wielorodzinne. W każdym z nich mieszka od 8 do 60 rodzin. Przejeżdżający co 8 minut pociąg spowoduje niedogodności, które Ci mieszkańcy będą znosić do końca życia. Nigdzie nie buduje się Kolei Dużych Prędkości w centrum miasta, jeżeli nie jest to konieczne. W centrum Mikołowa absolutnie nie jest to konieczne!

- Podzielenie na zawsze Mikołowa na dwie części!
Zostanie zamknięta ulica Fabryczna, która stanowi ważny szlak komunikacyjny w centrum Mikołowa. Jej zamknięcie spowoduje chociażby uciążliwość w dostaniu się do liceum, Zespołu Szkół Technicznych, szkoły specjalnej, kościoła oraz przychodni zdrowia dla mieszkańców osiedla Mickiewicza, osiedla Przy Plantach oraz bloków przy ulicy Żwirki i Wigury.

- Centrum Mikołowa przez kilka lat będzie jednym wielkim placem budowy, zakłócając życie mieszkańców Mikołowa.

Jako wariant alternatywny proponujemy trasę E65, czyli wykorzystanie istniejącej linii PKP - PLK w obecnej odnowionej formie, która nie wymaga wyburzeń.

Sposób dostarczania

Apel z podpisami zostanie dostarczony w formie papierowej oraz drogą mailową do
1. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie,
2. Siedziby Zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny przy Al. Jerozolimskich 142B w Warszawie.
3. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach.

Apel wraz z podpisami w wersji elektronicznej wysłany zostanie również do posłów i posłanek na Sejm RP oraz mediów regionalnych i ogólnopolskich.

Mikołów, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2023-07-13 14:43:48 +0200

Zebrano 10,000 podpisów

2023-07-09 16:58:40 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2023-07-06 04:35:46 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2023-07-05 09:22:03 +0200

Zebrano 500 podpisów

2023-07-04 19:09:06 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-07-04 17:40:01 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-07-04 17:08:46 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-07-04 16:47:20 +0200

Zebrano 10 podpisów