Przejdź do treści głównej

Do: organizacji i osób, które w obecnej sytuacji na granicy dostrzegają wartość ludzkiego życia. Chciałybyśmy, by pod naszym apelem podpisały się grupy i osoby ze wszystkich środowisk, niezależnie od wyznania czy politycznych poglądów.

Podpisz list do Prezesa Kaczyńskiego w sprawie 32 osób pod Usnarzem Górnym

Jako Koalicja Wrocław Wita Uchodźców przygotowałyśmy list skierowany do wiceprezesa rady ministrów Jarosława Kaczyńskiego z apelem o dopuszczenie pomocy medycznej do grupy ok. 30 osób przetrzymywanych na granicy, których stan jest krytyczny i potrzebują natychmiastowej hospitalizacji.

Społeczeństwo cywilne i różne organizacje podejmują niezliczone starania by poprawić sytuację osób z granicy, jest to jedno z nich. Mamy nadzieję, że w efekcie tych wszystkich działań, zostanie podjęta decyzja zezwalającą na niezbędną pomoc ratującą życie.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Zwracamy się do Was z prośbą o podpisanie się pod załączonym listem:

-------------------------------------

«Panie Jarosławie Kaczyński,
Wiceprezesie Rady Ministrów,
Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów
do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych

Przez lata to my, Polacy, z powodów historycznych i politycznych byliśmy uciekinierami
i uchodźcami z Polski, tracąc kontakt z ojczyzną, rodzinami i bliskimi. W tamtych dramatycznych chwilach mogliśmy liczyć na pomoc innych narodów w przetrwaniu wygnania z powodu więzień
i tortur, a także doświadczaliśmy współczucia i wsparcia w ostatnich chwilach życia. Nasi przodkowie dali przykład niezwykłej odwagi i bezinteresownego poświęcenia w obliczu cierpienia ludzi innych narodowości, okrutnie doświadczanych przez międzynarodowe konflikty oraz wojny. Walczyli nie tylko za wolność naszej Ojczyzny, ale też innych narodów. Ratowali też Żydów z pożogi wojennej oraz inicjowali przemiany społeczne w powojennej Europie, gdy bezduszne reżimy polityczne nękały miliony bezbronnych osób różnych narodowości.

Działając solidarnie, zawsze dążyliśmy do uratowania każdego ludzkiego istnienia. Teraz na granicy naszego kraju w osamotnieniu, bezsilności i strachu przebywają 32 osoby: dzieci, kobiety
i mężczyźni. Pozostawieni bez jedzenia, wody i jakiejkolwiek pomocy medycznej. Znaleźli się w tym miejscu przepędzeni ze swoich domów i ojczyzn pożogą wojenną i bezduszną polityczną kalkulacją. W tej właśnie chwili osoby te są u kresu swoich sił i niedługo umrą z wyczerpania, głodu i zimna,
w nieludzkich warunkach, pomiędzy drutami Polski i Białorusi. Stoimy wobec pytania, jakim symbolem stanie się Usnarz w naszej historii - współczucia i wsparcia czy poświęcenia życia ludzkiego w imię zasad.

W ostatnich dniach Prezydent Rzeczypospolitej Polski apelował: „Pragnienia ludzkości są te same, to życie w bezpieczeństwie, w godnych warunkach, dobrobycie, to demokracja i prawa człowieka, to świat bez wojen, gwałtów i naruszania granic. (...). To świat bez dyskryminacji, bez obrażania przyrodzonej godności człowieka, świat zgodny między innymi z założeniami twórców Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wierzę, że Polska do takiego świata będzie dążyć." Wielu ludzi w Polsce i na świecie chce wierzyć, iż słowa te wypowiedziane właśnie w tej chwili nie zostaną jedynie pustą deklaracją wobec nadchodzącej śmierci 32 osób w Usnarzu. W ostatnich godzinach życia tych ludzi tli się jeszcze nadzieja, że my Polacy, podobnie jak w przeszłości, wyciągniemy pomocną dłoń i nie pozwolimy na śmierć w odosobnieniu. Organizacje społeczne
i służby medyczne są w gotowości, by ratować ich życie.

Panie Premierze Jarosławie Kaczyński, prosimy o pozwolenie organizacjom i ludziom dobrej woli na udzielenie im ochrony i pomocy humanitarnej. W obliczu niechybnie nadchodzącej śmierci tych osób zwracamy się do Pana jako człowieka o okazanie współczucia oraz człowieczeństwa poprzez umożliwienie działań ratujących życie tych osób.

Koalicja Wrocław Wita Uchodźców»

Sposób dostarczania

Apel zostanie dostarczony drogą elektroniczną Prezesowi Kaczyńskiemu.

Jeżeli chcesz się podpisać jako organizacja, prosimy, wyślij do nas mail na adres [email protected]ław-wita-uchodzcow.pl, dołączymy Was do listy!

Links

Nowe informacje

2021-10-13 20:03:27 +0200

Najnowsze podpisy, dziękujemy!!
• Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER http://www.fundacjaster.org.pl/
• Fundacja Fabryka Radości https://www.fabrykaradosci.org/
• Fundacja „Graceland" https://graceland.org.pl/
• Fundacja Autonomia https://autonomia.org.pl/

2021-10-07 13:09:28 +0200

Nasz apel podpisały już:
• Fundacja Olgi Tokarczuk http://www.fundacjaolgitokarczuk.org/
• Fundacja Ocalenie https://ocalenie.org.pl/
• Stowarzyszenie Pro Humanum operator Centrum Wielokulturowego https://centrumwielokulturowe.waw.pl/
• Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii https://www.otwarta.org/
• Fundacja Wiara i Tęcza
https://www.wiaraitecza.pl/