Przejdź do treści głównej

Do: Posłanki i Posłowie Sejmu Rezczpospolitej Polskiej

POLOWANIE NIE DLA DZIECI

POLOWANIE NIE DLA DZIECI

Sejm nie odrzucił projektu przywrócenia możliwości udziału dzieci w polowaniach. Dalej będzie pracować nad tym komisja sejmowa. Lobby myśliwskie dąży do demoralizowania dzieci. Będą naciskać na przeforsowanie tego pomysłu. Sprzeciwiamy się temu!

Telewizja ma obowiązek oznaczania krwawych, brutalnych scen jako "tylko dla dorosłych". Jeśli ten "obywatelski" projekt wróci pod obrady Sejmu po zakończonych pracach komisji, dzieci będą mogły oglądać zamiast bajek, na żywo krwawe sceny zabijania naganianych zwierząt! To nauka okrucieństwa, zadawania bólu i śmierci. Polowanie to nie miejsce dla dzieci!

[Treść apelu została zaktualizowana po obradach Sejmu w dniach 15-16 kwietnia]

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Tak zwany Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie trafił do komisji. Jak szybko wróci pod głosowanie, nie wiemy. Ale wiemy, że lobby myśliwskie dążąc do zniesienia zakazu uczestnictwa dzieci do 18. roku życia w polowaniach, chce ominąć isniejące zapisy, chroniące dzieci przed przemocą.

Argumenty wnioskodawcy o „rozwijaniu tężyzny fizycznej", "poznawaniu oraz miłowaniu natury" a także przechodzeniu „ze świata wirtualnego w realny", są nie do przyjęcia w świetle wieloletnich doświadczeń i praktyki pedagogów i psychologów. Ich przewrotność i absurdalność jest porażająca: polowanie to odgłosy konania, zapach krwi i w końcu śmierć.

Wielu polujących do tej pory nie przestrzegało tego zakazu, wręcz chwaląc się zabieraniem dzieci na krwawe jatki, w imię „wiedzy dotyczącej otaczającego nas świata i praw przyrody, przyswajanej w praktyce, a więc trwałej” oraz ”poznawania otaczającej nas przyrody". Czym innym jest jednak wprowadzanie dziecka w wiedzę o cyklu życia, a czym innym włączanie dziecka i jego nieukształtowanej psychiki w proceder tropienia i zabijania oraz tłumaczenie mu, że to naturalna czynność.

Zdaniem Naczelnej Rady Łowieckiej zakaz uniemożliwia polującym rodzicom wychowywanie swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Ten argument padał wcześniej ze środowiska myśliwych. Wskazywano na to, że stoi rzekomo w konflikcie z Konstytucją RP. Na rodzicach i opiekunach prawnych jednak ciąży obowiązek ochrony dzieci przed demoralizacją. Dlatego, gwarantowane w Konstytucji RP (art. 48 ust. 1) prawo do wychowania dzieci zgodnie z własną wolą i przekonaniami, „nie obejmuje działań, które w świetle ugruntowanej wiedzy, wiążą się z wyrządzeniem dziecku krzywdy lub wiążą się z nią”.

Zdaniem prawników, ochrona dobra dziecka ma charakter nadrzędny nad wolnością rodziców do wychowywania go w sposób zgodny ze swoimi przekonaniami. Chodzi oczywiście o te przypadki, w których wykonanie tej wolności zagraża wyrządzeniem szkody w fizycznej lub psychologicznej kondycji dziecka, w szczególności mogącej wywrzeć trwałe skutki dla jego dalszego rozwoju.

Problem w tym, że udział w polowaniach negatywnie wpływa na dzieci w bardzo szerokim aspekcie – co do tego zgodni są w Polsce psycholodzy, pedagodzy i eksperci, zajmujący się wychowaniem oraz ochroną praw najmłodszych Polaków. Zdaniem psychologów i psychoterapeutów, udział dzieci w zabijaniu zwierząt rani i deformuje ich naturalną wrażliwość oraz zdolność do współczucia i empatii, oraz szacunek dla świata przyrody.
W 2015 roku zakaz udziału dzieci w polowaniach poparł Komitet Nauk Pedagogicznych PAN: „Nie możemy zgodzić się z toksycznym dla socjalizacji młodych pokoleń braniem przez dzieci i młodzież udziału w polowaniach indywidualnych i zbiorowych, w trakcie których uczestniczą w nagonkach, tropieniu, ściganiu rannych zwierząt, ich zabijaniu czy dobijaniu”.
Również w 2015 roku swoje jednoznaczne stanowisko wyrazili naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego: „Psycholodzy i terapeuci podkreślają zgubny wpływ polowań na psychikę dzieci, ich niegotowość obcowania z silnie traumatycznymi przeżyciami, do których zalicza się uczestniczenie w odbieraniu życia zwierzętom”.

Jednoznacznie przeciwny udziałowi dzieci w polowaniach był również Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, czemu dał wyraz m.in. w swoim pisemnym stanowisku z 2018 roku. Sprzeciw wyrażały UNICEF Polska i Komitet Ochrony Praw Dziecka. Obecność dzieci na polowaniu przyczynia się do podniesienia ich skłonności do zadawania przemocy, ponieważ zarówno osoby doświadczające przemocy, jak i ją obserwujące, mają podwyższoną skłonność do jej stosowania w przyszłości.
Dzieci, które są świadkami przemocy wobec zwierząt, znęcają się nad zwierzętami trzykrotnie częściej niż ich rówieśnicy.

Krzywdzenie zwierząt rozwija skłonności do krzywdzenia ludzi! Skoro audycje lub inne przekazy medialne, pokazujące sceny zabijania, mają negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, przez co są odpowiednio oznakowane, by rodzice zapobiegali oglądaniu ich przez dzieci, tym bardziej rodzice nie mogą mieć przyznanego ustawą prawa do zezwalania na udział dzieci w polowaniach.

Nie ustajemy w apelu do Was, Panie Posłanki i Panowie Posłowie, byście nie ulegali lobby myśliwskiemu i nie pozwolili na cofnięcie zakazu uczestnictwa dzieci w polowaniach!

Sposób dostarczania

mail, konferencja

Nowe informacje

2020-04-16 15:22:35 +0200

Prawie 15 tysięcy osób jest przeciwnych zmianom w Ustawie Prawo Łowieckie, dopuszczającym udział dzieci (poniżej 18 roku życia) w polowaniach, które trafiły do jednej z sejmowych komisji. Przesłaliśmy petycję do posłanek i posłów. Dziękujemy Wam, Drodzy Sygnatariusze. Warszawski Ruch Antyłowiecki, Animal Rebellion
POLOWANIE TO NIE MIEJSCE DLA DZIECI

2020-04-15 18:56:47 +0200

Zebrano 10,000 podpisów

2020-04-15 18:47:50 +0200

UWAGA MOI DRODZY! Nie koniec zbierania podpisów. Jutro Sejm będzie głosował o 13.00 - do tej pory PODWÓJMY SIŁY. Rano były 2 tysiące podpisów, teraz 10 tysięcy. Niech nas będzie 20 tysięcy sprzeciwiających się, może więcej!

2020-04-15 13:31:15 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2020-04-15 12:15:33 +0200

WYSŁALIŚMY WASZE PONAD 2 TYSIĄCE PODPISÓW DO POSŁÓW, KTÓRZY O 14.15 ZAJMĄ SIĘ PROJEKTEM. DZIĘKUJEMY ZA WASZ SPRZECIW!!!

2020-04-14 22:16:42 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2020-04-14 18:30:53 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-04-14 14:14:02 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-04-14 13:29:19 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-04-14 13:16:49 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-04-14 12:44:02 +0200

Zebrano 10 podpisów

2020-04-14 12:40:33 +0200

https://www.facebook.com/WarszawskiRuchAntylowiecki/photos/a.1208621189221080/2841367679279748/?type=3&theater