Przejdź do treści głównej

Do: Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka

Poseł Józwiak pod Komisję Etyki Poselskiej

Szanowny Panie Rzeczniku!

Apelujemy o skierowanie wniosku do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie posła Bartosza Józwiaka z Kukiz’15.

Poseł na Sejm RP Bartosz Józwiak zadeklarował, że będzie łamał prawo zabierając swoje nieletnie córki na polowania. Co więcej, wprost mówi o swojej bezkarności z uwagi na posiadanie immunitetu poselskiego, którego nie ma zamiaru się zrzec:

„Mam dwie córki i mogę jasno zadeklarować, że niezależnie od tego, czy ustawa zacznie obowiązywać czy nie, będę je zabierał na polowania. Jeżeli pan minister Ziobro chce mnie wsadzić, to niech pan minister Brudziński przyśle policję na moje polowanie i mnie aresztuje – o ile uchylą mi immunitet, a w tym jednym przypadku się go nie zrzeknę, ponieważ uważam, że nie robię niczego złego, wychowując swoje dzieci według własnych norm, zasad i praw. Na pewno będę dalej tak czynił. Na własną odpowiedzialność.” [1]

Nie zgadzamy się aby poseł na Sejm RP publicznie deklarował łamanie ustawowego zakazu udziału nieletnich w polowaniach i swoją bezkarność oraz swoim przykładem zachęcał do tego samego innych. Brak jakiejkolwiek reakcji i konsekwencji stworzy klimat przyzwolenia dla innych myśliwych, którzy pomimo ustawowego zakazu będą narażać zdrowie i życie swoich dzieci lub tolerować uczestnictwo w polowaniach dzieci swoich kolegów.

Prosimy aby kolejny raz wystąpił Pan w obronie praw dzieci i skierował wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie tego nagannego zachowania.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Poseł na Sejm nie może stawiać się ponad prawem. Immunitet poselski nie może służyć do łamania prawa. Takim zachowaniem – swoim przykładem poseł zachęca obywateli do zachowania niezgodnego z przepisami ustanowionymi przez Sejm, którego jest reprezentantem.
Deklarując zabieranie na polowania swoich dzieci poseł Józwiak daje przyzwolenie swoim kolegom myśliwym, na łamanie prawa, które im się nie podoba. Tym samym naraża na niebezpieczeństwo zdrowie, życie i kruchą psychikę nieletnich, które po latach walki wreszcie znalazło się pod ustawową ochroną.

Podpisz apel!

Nie możemy pozwolić na dalsze lansowanie poglądu, że rodzic ma prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, nawet jeśli łamią one prawo. To sposób myślenia usprawiedliwiający przemoc w rodzinie, bicie dzieci i inne groźne dewiacje.
Wypowiedź posła Józwiaka jest częścią szerszej kampanii, która ma na celu zwieranie szeregów myśliwych niezadowolonych ze zmian w Prawie łowieckim, aby podważyć ich zasadność i zgodność z Konstytucją. Nie pozwólmy na to! Zbyt długo walczyliśmy o te zmiany.

Zgodnie z regulaminem Komisji Etyki Poselskiej, jako grupa obywateli nie możemy skutecznie składać do niej wniosków. Może to w naszym imieniu zrobić instytucja lub inny podmiot. [2]
Przekonajmy Rzecznika Praw Dziecka, który oficjalnie występował do Sejmu przeciw udziałowi dzieci w polowaniach [3], aby złożył wniosek o ukaranie posła Józwiaka. Niech postępowanie przed Komisją pokaże, że nikt nie jest bezkarny wobec łamania prawa i narażania dzieci.

Podpisz apel!

[1] Brać Łowiecka z 4 maja 2018
[2] Regulamin Komisji Etyki Poselskiej Art.3 http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/regulaminEPS/$file/regulaminEPS.pd
[3] Stanowisko RPD ws. udziału dzieci w polowaniach z 13.03.2018
https://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/stanowisko-rpd-ws-udzialu-dzieci-w-polowaniach

Links

Nowe informacje

2018-07-06 17:05:08 +0200

W związku z informacją o kończącej się kadencji Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka podjęliśmy decyzję o przekazaniu w dniu dzisiejszym apelu o postawienie posła Józwiaka przed Komisją Etyki Poselskiej. Mamy nadzieję, że przed złożeniem urzędu Pan Marek Michalak zdąży nadać bieg jeszcze tej jednej ważnej sprawie. Nadal zbieramy podpisy pod apelem.

2018-06-07 20:15:30 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2018-06-07 12:18:07 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-06-07 11:04:58 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-06-07 11:02:32 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-06-07 11:01:33 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-06-05 15:13:19 +0200

Zebrano 10 podpisów