Przejdź do treści głównej

Do: Szanowna Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

Pozwólcie dzieciom niepełnosprawnym z nauczaniem indywidualnym uczyć się w szkole

Żądamy natychmiastowego doprecyzowania zapisów Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z 9 i 28 sierpnia 2017 roku, które pozwoliłyby na zagwarantowanie uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizacji nauczania indywidualnego na terenie szkoły. Obecne przepisy, choć w teorii dopuszczają taką możliwość w ramach Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, w praktyce powodują, że uczeń ma do wyboru indywidualne nauczanie jedynie w domu, bądź brak zajęć indywidualnych i konieczność uczęszczania na wszystkie zajęcia lekcyjne z całym oddziałem na terenie szkoły, co jest niezgodne z jego specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Podpisz apel do Minister Edukacji Anny Zalewskiej o jak najszybszą zmianę przepisów prawnych i powrót do możliwości objęcia także uczniów z niepełnosprawnościami nauczaniem indywidualnym na terenie szkoły. Nauka wśród rówieśników pozwoli naszym dzieciom lepiej zintegrować się ze społeczeństwem, dając szansę na samodzielność w ich dorosłym życiu.

Wbrew zapewnieniom MEN i stanowisku wypracowanemu podczas konsultacji społecznych obecnie obowiązujące rozporządzenie skutkuje w praktyce wykluczeniem uczniów niepełnosprawnych z nauczania indywidualnego na terenie szkoły. Proponowana przez MEN możliwość objęcia ucznia zajęciami edukacyjnymi na terenie szkoły, indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, w praktyce nie jest realizowana zgodnie z potrzebami ucznia. Brak precyzyjnych wytycznych co do zakresu liczby godzin, które uczeń może mieć sfinansowane przez organ prowadzący, powoduje, że sytuacja uczniów jest zdecydowanie gorsza i niepewna.

Proces edukacji jest nie tylko nauką, ale także formą terapii i szansą na uspołecznienie, z którego Rozporządzenie MEN w praktyce wyklucza obecnie nawet uczniów posiadających ważne orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wystawione do końca etapu edukacyjnego.

Wymusza to kontynuację nauki w domu i zamknięcie dzieci z niepełnosprawnościami w czterech ścianach, co jest nieetyczne, krzywdzące i społecznie szkodliwe. Odizolowanie ich od grupy rówieśników obniża ich samoocenę i dodatkowo pogarsza stan zdrowia, a w rezultacie doprowadzi do wykluczenia ich ze społeczeństwa. Wykluczy także nas, ich rodziców, z rynku pracy. Nie możemy się na to zgodzić!
Obecnie dyrektorzy szkół wnioskując o indywidualne lekcje dostają odmowy lub, w najlepszym przypadku, zgodę na zbyt małą liczbę indywidualnych godzin lekcyjnych.

Pomóżcie zatem naszym dzieciom z niepełnosprawnościami uczyć się w szkole wśród rówieśników, a nam, ich rodzicom i opiekunom kontynuować w tym czasie pracę!

Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2018-10-15 16:05:00 +0200

Ponad 100 tys. podpisów pod apelem do MEN! Teraz rodzice przekażą je premierowi - o apelu pisze Gazeta Wyborcza: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24038367,ponad-100-tys-podpisow-pod-apelem-do-men-teraz-rodzice-przekaze.html

2018-10-12 17:20:15 +0200

Udostępnij apel do Premiera na swoim Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1128254247327512&set=a.151474748338805

a jeśli używasz, także na Twitterze: https://twitter.com/AkcjaDemokracja/status/1050744341554192385

2018-10-12 16:55:23 +0200

O sprawie i 100 000 podpisów można przeczytać na onet.pl: "Nie pozwolę, żeby rozporządzenia MEN wykluczały dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnością z terenu szkół" - pisze Mamulska. Inicjatorka powstania petycji alarmuje, że rozporządzenia MEN z 9 i 28 sierpnia 2017 roku "dają niestety możliwość segregacji uczniów ze względu na stan zdrowia, co jest nie tylko niezgodne z Konstytucją RP ale i sprzeczne z postanowieniami Konwencji ONZ w kwestii ograniczania prawa do edukacji osób z niepełnosprawnościami". https://wiadomosci.onet.pl/kraj/pozwolmy-wszystkim-dzieciom-chodzic-do-szkoly-pod-petycja-podpisalo-sie-ponad-100/sd6jxxs

2018-10-08 15:40:28 +0200

Zobacz relację z doręczenia pierwszej części podpisów do Ministerstwa Edukacji Narodowej przed rozpoczęciem roku szkolnego: https://www.youtube.com/watch?v=nTaCB5IIk0g

2018-09-28 09:45:53 +0200

Zebrano 100,000 podpisów

2018-08-30 15:18:23 +0200

Zebrano 50,000 podpisów

2018-07-18 21:52:50 +0200

Zebrano 20,000 podpisów

2018-07-06 16:22:37 +0200

Zebrano 10,000 podpisów

2018-06-26 12:21:36 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2018-06-18 01:50:02 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2018-06-17 12:43:02 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-06-16 07:44:11 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-06-15 22:49:54 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-06-15 22:05:13 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-06-15 18:41:43 +0200

Zebrano 10 podpisów