Przejdź do treści głównej

Do: Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka oraz Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego

Ratujmy zapomniany, podwójny rocznik dzieci 2008/2009

Apelujemy o zapewnienie wystarczającej liczby miejsc w szkołach średnich aglomeracji poznańskiej dla dzieci zdających egzamin ósmoklasisty w roku 2023, a także o stworzenie odpowiednich warunków nauki dla podwójnego rocznika (z uwzględnieniem różnych potrzeb i możliwości dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku 6 oraz 7 lat).

Oczekujemy pilnego ustalenia klarownych zasad rekrutacji i przedstawienia koncepcji funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w powiecie poznańskim oraz w Mieście Poznań.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

W 2015 roku edukację szkolną przymusowo rozpoczęły dzieci 6-letnie (urodzone w 2009 roku) i 7-letnie (urodzone w II połowie 2008 roku oraz pozostałe, którym obowiązek szkolny odroczono). Jedną z dotkliwych konsekwencji tych wydarzeń jest zbyt mała liczba miejsc w szkołach średnich w stosunku do zdublowanej liczby dzieci zdających egzamin ósmoklasisty.
Tegoroczna rekrutacja do szkół średnich rejonu poznańskiego pokazała jak niewydolny jest system edukacji. Prawie 4 tys. dzieci nie dostało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji, a około tysiąc z nich 1 września nadal nie wiedziało, gdzie będzie się uczyć.W przyszłym roku problem będzie jeszcze poważniejszy, bo absolwentów będzie o 3 tys. więcej.
Sytuacja, w której ofiarami błędnych decyzji i zaniedbań dorosłych staje się najsłabsze ogniwo naszego społeczeństwa, czyli dzieci, jest niedopuszczalna. Oczekujemy, że Miasto Poznań wraz z powiatem poznańskim opracuje klarowne zasady rekrutacji w roku 2023 dla wszystkich dzieci z obszaru (zarówno miasta jak i powiatu poznańskiego) oraz, że dostosuje ofertę edukacyjną do liczby dzieci mającej z niej korzystać. Liczymy także na przedstawienie koncepcji funkcjonowania szkół naszej aglomeracji. Chcemy wiedzieć ile klas powstanie, w których szkołach, jak będą liczne, w jakim trybie będą prowadzone dane placówki (czy planowana jest wielozmianowość) itd. Przypominamy, że podwójny rocznik nie zniknął, jest realnym problem, którym należy się pilnie zająć. Działania władz Miasta i powiatu powinny jak najszybciej zminimalizować ogromny stres, który już od kilku miesięcy odczuwają te dzieci w związku z zaistniałą sytuacją. Tegoroczni ósmoklasiści zasługują na równy i sprawiedliwy dostęp do edukacji!

Sposób dostarczania

Podpisy będą zbierane i dostarczone drogą elektroniczną

Poznań, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2022-10-29 16:53:40 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2022-10-27 14:45:35 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2022-10-27 10:45:56 +0200

Zebrano 500 podpisów

2022-10-27 08:12:35 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-10-27 07:09:10 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-10-27 06:02:39 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-10-26 23:20:55 +0200

Zebrano 10 podpisów