Przejdź do treści głównej

Do: Ministerstwo Zdrowia

Refundacja leków na ADHD dla dorosłych

Oczekuję, aby Ministerstwo Zdrowia zaczęło dostrzegać problemy osób dorosłych z ADHD. Jednym z nich jest brak refundacji leków, które pomagają im w codziennym funkcjonowaniu. W naszym kraju, po ukończeniu 18. roku życia, osoby te zmuszone są do stuprocentowej odpłatności za nie. Leki te są bardzo kosztowne, więc nie każdy może sobie na nie pozwolić. Nie każda osoba z ADHD może pozwolić sobie na normalne funkcjonowanie. Czy jest to sprawiedliwe?

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Rok temu została złożona petycja do Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji leków na ADHD dla osób dorosłych. Petycja została odrzucona. Uważam jednak, że nie powinniśmy tak tego zostawiać i pokazać ministerstwu, że nie przestaniemy walczyć do momentu, aż problem ten nie zostanie rozwiązany.
Petycja ta, podobnie jak poprzednia, zostanie złożona jako załącznik w piśmie do powyższego organu.

W Polsce leki na ADHD refundowane są tylko
do 18. roku życia. Wraz z dniem osiągnięcia pełnoletności zmuszeni jesteśmy do stu procentowej odpłatności. Czy jest to sprawiedliwe?

ADHD (Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej) to zaburzenie neurobiologiczne dotykające dzieci oraz dorosłych. W kontekście osób dorosłych ADHD często pozostaje nierozpoznane lub niedostatecznie leczone, co prowadzi do istotnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych i zawodowych. Borykają się oni m.in. z dekoncentracją, dezorganizacja, impulsywnością i częstymi zmianami nastroju. U wielu osób objawia się ono również poprzez nadpobudliwość ruchową, lecz nie dotyka to wszystkich osób neuroatypowych, przez co proces diagnozy jest utrudniony.

Osoby z ADHD, które pozostają bez odpowiedniego leczenia, narażone są na znaczne ryzyko dotkliwych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Nieleczone ADHD może prowadzić do silniejszych epizodów depresyjnych oraz stanów lękowych, zwiększając jednocześnie ryzyko podjęcia próby samobójczej. Badania wskazują, że pacjenci, którzy nie otrzymują efektywnej terapii ADHD, są bardziej podatni na nasilenie objawów depresji, co stanowi istotne zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego.

Brak leczenia ADHD u dorosłych zwiększa ryzyko uzależnień od substancji i zachowań kompulsywnych, takich jak alkohol, narkotyki czy hazard. Uzależnienia stanowią sposób radzenia sobie z objawami ADHD, lękami i depresją. Nieleczone ADHD może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych i społecznych.

Dzięki refundacji leków zmniejszone zostałoby ryzyko rozwinięcia się współistniejących zaburzeń psychiczny wpływających na dobrostan pacjenta. Terapia stała by się bardziej powszechna, co przyczyniłoby się do redukcji obciążenia systemu opieki zdrowotnej.

Przez aktualne warunki refundacji dostępność leków jest niska. Osoby z ADHD mają problem ze zrealizowaniem recepty nawet w dużych miastach. Refundacja przyczyniłaby się do zwiększenia ich dostępności.

Petycja składana będzie o refundację leków takich jak, np. Medikinet, Medikinet CR, Concerta.

(Powyższy tekst nie będzie treścią petycji)

Link do zeszłorocznej petycji, w której można znaleźć bardziej szczegółowe informacje odnośnie ADHD u dorosłych oraz jego leczenia: https://www.naszademokracja.pl/petitions/petycja-ws-wprowadzenia-refundacji-lekow-na-adhd-dla-doroslych

Sposób dostarczania

Petycja zostanie złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podpisy zostaną w niej zamieszczone jako załącznik.

Nowe informacje

2023-12-17 17:19:57 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2023-12-17 13:17:07 +0100

Zebrano 500 podpisów

2023-12-14 19:03:09 +0100

Zebrano 100 podpisów

2023-12-08 23:55:38 +0100

Zebrano 50 podpisów

2023-12-07 20:40:54 +0100

Zebrano 25 podpisów

2023-12-07 20:11:14 +0100

Zebrano 10 podpisów