Przejdź do treści głównej

Do: Marszałkowie Sejmu i posłowie RP, Prezydent RP, Premier RP, Prokuratura Krajowa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Sądownictwa

Żądamy powołania niezależnej komisji śledczej w sprawie tzw. "afery hejterskiej Piebiaka"

My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, przyłączamy się do apelu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" i tak jak w ogłoszonym w dniu 21 sierpnia 2019r. oświadczeniu żądamy:

1. Powołania przez Sejm RP komisji śledczej w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za wyciek z Ministerstwa Sprawiedliwości poufnych informacji dotyczących sędziów. Prokuratura jest bezpośrednio podporządkowana ministrowi sprawiedliwości, który może nie być zainteresowany wyjaśnieniem tej sprawy;

2. Prowadzenia postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie przez rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wszczęcie postępowania bezpośrednio przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba w świetle obowiązujących przepisów było nieuprawnione, ponadto w niniejszej sprawie zachodzi konflikt interesów z uwagi na jego powiązania personalne z byłym wiceministrem Łukaszem Piebiakiem;

3. Ustalenia, kto prowadzi na Twitterze profil @kastawatch, odpowiedzialny za zmasowaną akcję hejterską wobec sędziów krytycznych wobec tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości;

4. Ponownego rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości od stanowiska Prokuratora Generalnego;

5. Powołania Krajowej Rady Sądownictwa w sposób zgodny z Konstytucją RP.

Nie zgadzamy się, aby sędziowie, jako instytucja działająca w interesie obywateli, byli szkalowani w sposób godny największego potępienia.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

- Ministerstwo ma obowiązek służyć obywatelom. Niedopuszczalne jest działanie przypominające najgorsze przykłady szkalowania i niszczenia ludzi i przeciwników politycznych w państwach totalitarnych,
- ludzie, którzy łamią prawo, muszą ponieść karę;
- obywatele mają głos - niech nasze żądania będą widoczne.

Nowe informacje

2019-08-24 22:54:41 +0200

Zebrano 500 podpisów

2019-08-22 22:31:29 +0200

Zebrano 100 podpisów

2019-08-22 21:50:53 +0200

Zebrano 50 podpisów

2019-08-22 21:34:49 +0200

Zebrano 25 podpisów

2019-08-22 21:03:21 +0200

Zebrano 10 podpisów