Przejdź do treści głównej

Do: Społeczność akademicka i wszyscy zainteresowani

Solidarnie z przesłuchiwanymi studentkami i studentami Uniwersytetu Śląskiego

My, niżej podpisani/-e przedstawiciele/-ki wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie doniesieniami o prowadzonych przez policję i pod nadzorem prokuratury przesłuchaniach studentek i studentów naszego uniwersytetu, wobec których sformułowano podejrzenie o fałszowanie dowodów w prowadzonym na uczelni postępowaniu dyscyplinarnym. Fakt ingerencji prokuratury i policji w działania uczelni, w czasie, gdy nie zakończyło się jeszcze wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne, odbieramy jednoznacznie jako akt pogwałcenia zasad autonomii uniwersytetu i próbę wywierania nacisku, nie tylko na studentów (w tej określonej sprawie), ale na całą społeczność akademicką.
Pragniemy wyrazić naszą solidarność ze studentkami i studentami Uniwersytetu Śląskiego, które/którzy, działając w dobrej wierze i z poszanowaniem panujących zasad i regulacji prawnych, zwrócili się do władz rektorskich o zajęcie stanowiska w sporze z wykładowczynią UŚ. Ich postawa, niebudząca żadnych moralnych, prawnych czy proceduralnych wątpliwości, stała się pretekstem, nie tylko do politycznej i medialnej nagonki, której są ofiarami, ale także do podjęcia przez policję i prokuraturę działań nieadekwatnych w skali i obliczonych na „mrożący” efekt wobec tychże studentów i studentek.
Pragniemy również przypomnieć, że sens funkcjonowania uniwersytetu jako wspólnoty równych sobie uczonych, wypływa z ich umiejętności rozróżniania wiedzy, opinii i dogmatu. Ucząc studentów i ucząc się od siebie nawzajem, mamy, jako uczeni i nauczyciele, obowiązek aktywnie uczestniczyć w ogólnoświatowej debacie akademickiej oraz respektować kształtowany przez nią konsensus naukowy. Debata ta toczy się według określonych reguł i wyłącznie w ramach tego, co ma związek z wiedzą. Tego rodzaju uczestnictwo i szacunek stanowią podstawę etosu akademickiego, który jest jasno opisany w rozdziale pierwszym (§4) Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dotyczącym podstawowych zasad działania Uniwersytetu.
Ścieranie się poglądów jest niezbywalnym elementem budowania wiedzy naukowej. Dlatego spór i walka na argumenty zajmują tak ważne miejsce w życiu społeczności naukowej. Jednak forma debaty akademickiej powinna podlegać racjonalnym zasadom, których zrozumienie i poszanowanie jest warunkiem uczestnictwa w niej. Dlatego też nie godzimy się na ingerencję w działania uniwersytetu organizacji, które tym zasadom się sprzeniewierzają.

Osoby inicjujące:
dr prof. UŚ Michał Krzykawski
dr hab. prof. UŚ Magdalena Piekara
dr hab. prof. UŚ Wojciech Śmieja

Sygnatariusze:
prof. dr hab. Tadeusz Sławek
prof. zw. dr hab. Adam Dziadek
dr hab. prof. UŚ Edyta Sierka
prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński
dr hab. prof UŚ Tomasz Sapota
prof. zw. dr hab. Krystyna Kłosińska
prof. dr hab. Ewa Kosowska
dr hab. prof. UŚ. Michał Kłosiński
dr hab. prof. UŚ. Rafał Borysławski
dr hab. prof. UŚ. Krzysztof Szymanek
prof. dr hab. emeritus Ewa Sławek
dr hab. prof. emeritus Kamilla Termińska
dr Ewa Macura- Nnamdi
dr Katarzyna Szopa
dr hab. prof. UŚ. Wacław Forajter
dr hab. prof. UŚ Leszek Drong
dr Adam Warzecha
dr Magdalena Malinowska
mgr Anna Cieplak
dr hab. prof. UŚ Marzena Walińska
dr Karolina Pospiszyl–Hofmańska
dr Ksenia Gałuskina
dr hab. prof. UŚ Tomasz Kaliściak
mgr Miłosz Markiewicz
mgr Agnieszka Karpiel
dr hab. prof. UŚ Anna Kałuża
dr Zuzanna Szatanik
dr Justyna Budzik
mgr Jessica Kufa
mgr Mateusz Król
dr Marcin Sarnek
dr Nina Augustynowicz
mgr Monika Gromek
dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer
dr hab. Joanna Wowrzeczka
dr Aleksandra Musiał
dr Adam Pisarek
dr hab. prof. UŚ Anna Gomóła
mgr Jakub Dziewit
dr Magdalena Figzał-Janikowska
dr Aneta Głowacka
mgr Anna Duda
dr hab. prof. UŚ Katarzyna Wyrwas
dr Magdalena Piotrowska-Grot
dr Anna Malinowska
dr hab. prof. UŚ Sławomir Masłoń
dr Michał Hrabia
dr hab. prof. UŚ Piotr Bogalecki
dr Wojciech Hofmański
dr Alina Mitek-Dziemba
dr hab. Monika Ładoń
dr Agnieszka Wójtowicz-Zając
mgr Jan Zając
dr Katarzyna Niesporek
prof. dr hab. Marian Kisiel
dr hab. Prof. UŚ Joanna Kisiel
dr hab. prof. UŚ Filip Mazurkiewicz
dr hab. prof. UŚ Anna Szawerna-Dyrszka
dr Sandra Trela
dr Marta Baron
dr hab. prof. UŚ Grzegorz Olszański
dr hab. Paweł Jędrzejko
prof. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska
prof. dr hab. Zbigniew Białas
dr hab. prof UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik
dr Karolina Starnawska
prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska
prof. dr hab. Bożena Witosz
dr hab. Ewa Bartos
dr Kamila Gęsikowska
dr Adam Pisarek
prof. dr hab. Artur Rejter
dr Maria Janoszka
dr Karolina Lebek
mgr Magdalena Bednorz
dr Eugeniusz Jaworski em.
dr Piotr Gorliński-Kucik
dr Monika Glosowitz
dr hab. prof. UŚ Łukasz Kliś
dr prof. UŚ Magdalena Ślawska
dr Bartłomiej Kuchciński
dr Justyna Jajszczok
dr Anna Swoboda
dr prof. UŚ Bartosz Stopel
dr hab. prof. UŚ Katarzyna Grzybczyk
dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ
dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ
dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Stoimy na stanowisku, że obecna ingerencja prokuratury i policji w działania uczelni jest pogwałceniem zasad autonomii uniwersytetu i próbą wywierania nacisku, nie tylko na studentów, ale na całą społeczność akademicką.
Pragniemy wyrazić naszą solidarność ze studentkami i studentami Uniwersytetu Śląskiego, które/którzy, działając w dobrej wierze i z poszanowaniem panujących zasad i regulacji prawnych, zwrócili się do władz rektorskich o zajęcie stanowiska w sporze z wykładowczynią UŚ.
Przypominamy, że sens funkcjonowania uniwersytetu jako wspólnoty równych sobie uczonych, wypływa z ich umiejętności rozróżniania wiedzy, opinii i dogmatu. Ucząc studentów i ucząc się od siebie nawzajem, mamy, jako uczeni i nauczyciele, obowiązek aktywnie uczestniczyć w ogólnoświatowej debacie akademickiej oraz respektować kształtowany przez nią konsensus naukowy. Debata ta toczy się według określonych reguł i wyłącznie w ramach tego, co ma związek z wiedzą. Nie godzimy się na ingerencję w działania uniwersytetu organizacji, które tym zasadom się sprzeniewierzają.

Nowe informacje

2020-05-30 09:48:39 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2020-05-29 21:20:38 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-05-29 17:36:47 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-05-29 17:04:20 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-05-29 16:46:56 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-05-29 16:17:08 +0200

Zebrano 10 podpisów