Przejdź do treści głównej

Do: Sędzia Krystian Markiewicz i całe środowisko sędziowskie

Solidarnie z sędzią Krystianem Markiewiczem

Szanowny Panie Sędzio,

w tych tak trudnym dla Pana, dla całego środowiska sędziowskiego, ale także dla nas – mieszkańców i mieszkanek Polski czasach chcemy przekazać wyrazy szacunku i pełnej solidarności wraz z apelem o trwanie w odwadze wbrew represjom, które Pana spotykają.

Gratulujemy odwagi i dziękujemy za działania podjęte w trosce o system prawny RP i zadbanie o prawa każdego i każdej z nas. Wolne sądy i wolni od politycznych rozkazów sędziowie to nasza nadzieja na państwo prawa zgodne z demokratycznymi i konstytucyjnymi standardami.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

To na wymiarze sprawiedliwości obecnie spoczywa ciężar wykonania wyroku TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (TSUE) i będący jego konsekwencją wyrok Sądu Najwyższego. Władza represjonuje odważnych sędziów, którzy słusznie podważają mandat neo-KRS do uczestniczenia w powoływaniu sędziów. Wyrażamy solidarność z sędzią Pawłem Juszczyszynem, Krystianem Markiewiczem, sędziami z Katowic, Szczecina i całej Polski, którzy podejmują kroki w celu przywrócenia praworządności w Polsce. Mamy nadzieję, że nasze, społeczne wsparcie dla konkretnych sędziów da odwagę także innym – nie zostaniecie sami.

Owszem, w funkcjonowaniu sądownictwa zdarzają się czasami rzeczy bardzo niepokojące. Sędziowie, tak jak i wszyscy ludzie, są bardzo różni - niektórzy wykazują się niezwykłą odwagą, broniąc naszych praw, ale są też tacy, których wyroki są sprzeczne z fundamentalnym poczuciem sprawiedliwości. Dlatego czas wreszcie zacząć debatę nie o czystkach kadrowych i podporządkowywaniu sądów politykom, a o prawdziwej reformie sądownictwa, dotyczącej usprawniania pracy sądów i przybliżania ich obywatelom i obywatelkom. Absolutną podstawą jakichkolwiek zmian jest jednak poszanowanie niezawisłości sędziów i przestrzeganie orzeczeń TSUE.

Katowice, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2020-01-17 09:37:44 +0100

Zebrano 100 podpisów

2020-01-16 21:53:54 +0100

Zebrano 50 podpisów

2020-01-16 19:37:05 +0100

Zebrano 25 podpisów

2020-01-16 17:52:24 +0100

Zebrano 10 podpisów