Przejdź do treści głównej

Do: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński, Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro, Komendant Główny Policji Pan Jarosław Szymczyk

STOP atakom na dziennikarzy!

STOP atakom na dziennikarzy!

My, przedstawiciele i przedstawicielki polskich mediów, pracujący jako reporterzy, dziennikarze, dokumentaliści, fotografowie i operatorzy oraz redaktorzy i wydawcy, zwracamy się z żądaniem ustalenia i ukarania funkcjonariuszy policji odpowiedzialnych za ataki na nasze koleżanki i kolegów podczas zamieszek w dniu 11.11.2020 w Warszawie. Z ogólnodostępnych nagrań oraz z relacji poszkodowanych wiemy, że działania wymierzone w media nie były przypadkowe lub w efekcie błędu, lecz na skutek wydawanych rozkazów (patrz załączony materiał wideo):

https://www.youtube.com/watch?v=ZANpg5Hpcl0 , https://www.youtube.com/watch?v=hqNL5JiUH4o
https://www.youtube.com/watch?v=2A6tV1-Pqt0

Na nagraniach widać jak funkcjonariusze identyfikują przedstawicieli mediów i przechodzą obok spokojnie by po chwili, na rozkaz dowódcy zawrócić i zaatakować ich pałkami, tarczami i gazem pieprzowym. Dostępne są również nagrania, na których przedstawiciele mediów, z rękami uniesionymi do góry, identyfikując się głośno jako dziennikarze, próbują opuścić miejsce interwencji, a policjanci w dalszym ciągu biją te osoby przy pomocy pałek. Inne nagrania pokazują celowe i bezpośrednie użycie miotacza gazu i granatów hukowych wobec wyizolowanych i postronnych dziennikarzy. Poważne obrażenia w wyniku użycia przez policję broni gładkolufowej odniósł nasz kolega Pan Tomasz Gutry.

Jako obywatele i obywatelki Polski domagamy się również elementarnego szacunku dla nas jako osób oraz dla wykonywanego przez nas zawodu. Nie zgadzamy się na stosowanie przez funkcjonariuszy policji wobec nas wyzwisk, obelg i słów powszechnie uznanych za obraźliwe. Jest to niegodne oraz może być odbierane jako próba zastraszania nas podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Zjawiska te łamią ustalenia Europejskiej Karty na Rzecz Wolności Prasy, odpowiednie rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Rady Praw Człowieka ONZ oraz działania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w obszarze wolności mediów, a w szczególności działania przedstawiciela OBWE ds. wolności mediów a w szczególności Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie pluralizmu mediów i wolności mediów w Unii Europejskiej (2017/2209(INI)).

Apelujemy o zajęcie stanowczego i efektywnego stanowiska w tej sprawie, a wobec ewentualnej bierności władz krajowych zapowiadamy zgłoszenie problemu do międzynarodowych instytucji monitorujących kwestie przestrzegania wolności prasy w krajach demokratycznych.

*Fotografia na bannerze: Przemysław Stefaniak

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Pracownicy i pracownice mediów, tak prywatnych jak i publicznych, o dużym lub lokalnym zasięgu, są niezbędnymi elementami sprawowania kontroli obywatelskiej nad władzami państwa i podległymi im służbami. By skutecznie relacjonować wydarzenia zmuszeni jesteśmy przebywać w miejscach i okolicznościach, których widzowie, czytelnicy i słuchacze powinni unikać. Policja, według wszelkich, demokratycznych norm winna jest nam wówczas sprzyjać i ochraniać, a nie bić i przepędzać. Dochowanie tych standardów jest warunkiem przynależności naszego kraju do struktur wolnego świata.

Nowe informacje

2020-11-13 10:00:53 +0100

Zebrano 100 podpisów

2020-11-12 23:12:37 +0100

Zebrano 50 podpisów

2020-11-12 20:16:57 +0100

Zebrano 25 podpisów

2020-11-12 19:32:50 +0100

Zebrano 10 podpisów